Nový odvod zaplatia slovenskí potravinári, poľnohospodári a zákazníci

Poslanci NRSR navrhujú prostredníctvom dodatočného 2,5 percentného odvodu z obratu obchodných reťazcov zabezpečiť financovanie podpory slovenských poľnohospodárov. V praxi však odvod reťazce nezafinancujú, ani účinne nepodporí domácich farmárov. Títo si ho paradoxne zaplatia. Klub 500 zásadne nesúhlasí s návrhom, naviac predloženým prostredníctvom legislatívneho procesu bez riadneho pripomienkového konania. Klub 500 žiada návrh stiahnuť.

Poslanci NR SR za Slovenskú národnú stranu navrhujú zaviesť nový, nesystémový odvod výlučne pre obchodné reťazce. Sľubujú si od neho vyzbierať 150 miliónov eur ročne, ktorými chcú financovať nový marketingový fond. S týmto príjmom počíta aj návrh štátneho rozpočtu, ktorý bol dnes predložený na rokovaní Vlády SR. „Po dôkladnej analýze návrhu sme presvedčení, že odvod by mal negatívne dôsledky práve pre sektor slovenských poľnohospodárov a potravinárov, na pomoc ktorým má byť určený,“ hovorí výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor. Dokazuje to už letmý pohľad na hospodárenie 40 najväčších subjektov v sektore obchodných reťazcov za rok 2017. Ak by teoreticky mali v tomto roku zaplatiť odvod, tak by v strate nezostali len štyri subjekty. „Je preto viac než jasné, že plánovaný odvod v konečnom dôsledku zaplatia dodávatelia, slovenskí poľnohospodári a potravinári na ešte nevýhodnejších dodávateľských podmienkach, ako aj zákazníci vo vyšších cenách. V takom prípade totiž ťažko hovoriť o podpore,“ dodáva Gregor.

Klub 500 združuje aj vlastníkov poľnohospodárskych a potravinárskych podnikov a témou podpory domáceho poľnohospodárstva sa pozorne zaoberá. Podpora domácich poľnohospodárov a potravinárov je vo svete bežná a jej zavedenie Klub 500 podporuje. „Žiadame však, aby podporu financoval priamo štát z prostriedkov štátneho rozpočtu, ako aj z európskych fondov. Veď napríklad podľa aktuálnej prognózy ministerstva financií štát vyberie v roku 2018 na daniach a odvodoch o odvodoch o 1,6 mld. Eur viac, ako plánoval. Okrem toho má k dispozícii prostriedky EÚ, v ktorých čerpaní zaostávame,“ hovorí Gregor.

Odvod v tejto forme je len ďalšie navyšovanie už aj tak vysokého daňovo-odvodového zaťaženia. Je neprijateľné, aby sa zákony predkladali bez akejkoľvek odbornej diskusie priamo na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky – obídením riadneho legislatívneho procesu.

Klub 500 má záujem na takejto diskusii, nakoľko našim záujmom je zavedenie skutočnej a účinnej formy podpory.

Klub 500 vyjadruje zásadný nesúhlas s návrhom zákona, žiada ho stiahnuť z programu rokovania a začať odbornú diskusiu o zavedení skutočnej a účinnej formy podpory slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva.

Príloha: tabuľka – vyčíslenie osobitného odvodu

Klub 500_TS_Nový odvod zaplatia slovenskí potravinári, poľnohospodári
Klub 500_TS_Nový odvod zaplatia slovenskí potravinári, poľnohospodári_vyčíslenie