Novela zákona o poľnohospodárskej pôde prinesie do agrosektora chaos a neistotu

Médium: Rádio Slovensko, Dátum 06.10.2017

Oto GÖRNER, moderátor
——————–
Novela zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov prinesie do agrosektora chaos a neistotu. Tvrdia zástupcovia 6 významných stavovských organizácií združujúcich väčšinu slovenských zamestnávateľov v tejto oblasti. Žiadajú, aby rezort pôdohospodárstva novelu prehodnotil. Ten reaguje, že zmenou legislatívy zabráni špekuláciám s prenájmom pôdy a zlepší podmienky malým a stredným farmárom.

Zuzana KEJMAROVÁ, redaktorka
——————–
Riziková pre celý sektor. Tak hodnotia pripravovanú novelu najvýznamnejší slovenskí agrozamestnávatelia. Malým farmárom podľa nich zmeny neprinesú očakávané pozitíva, ale naopak, spôsobia problémy a ohrozia ich investície. Za jednu z najväčších hrozieb označujú zrušenie automatickej obnovy nájomných zmlúv. Vysvetľuje Tibor Gregor z Klubu 500.

Tibor GREGOR, Klub 500
——————–
Ak chce poľnohospodár podnikať, musí uzatvoriť stovky zmlúv, v prípade veľkých, sú to tisícky nájomných zmlúv o poľnohospodárskej pôde na 5 rokov, ktoré sa potom automaticky obnovujú a garantujú dlhodobú stabilitu podnikateľov.

Zuzana KEJMAROVÁ, redaktorka
——————–
Automatická obnova nájomných vzťahov prináša veľkým poľnohospodárskym firmám takmer monopolné postavenie v užívaní pôdy. Tvrdí ministerstvo pôdohospodárstva vo svojej reakcii. Podľa jeho hovorcu Michala Fejka plánujú stabilitu zabezpečiť právom prednostného nájmu.

Michal FEJK, hovorca ministerstva pôdohospodárstva
——————–
Poctiví veľkí farmári sa však ničoho nemusia obávať. Ak si nájomca teda plnil svoje zmluvné záväzky, vrátane platieb, bude môcť prenajatú pôdu naďalej užívať.

Zuzana KEJMAROVÁ, redaktorka
——————–
Ďalším kritizovaným bodom stavovských organizácií je vydávanie náhradných pozemkov bez súhlasu vlastníka. Podľa Vladimíra Chovana zo Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory by mal zákon chrániť v prvom rade vlastnícke právo majiteľa.

Vladimír CHOVAN, Slovenská obchodná a priemyselná komora
——————–
Súhlas vydania náhradného pozemku tretej osobe bez súhlasu vlastníka je úplne neštandardný a vôbec nenapomáha k udržaniu tých vzťahov medzi poľnohospodárom a vlastníkom.

Zuzana KEJMAROVÁ, redaktorka
——————–
Navrhovanou zmenou chce ministerstvo umožniť vlastníkovi hospodáriť na miesto viacerých roztrúsených parciel na jednom pozemku. Zároveň zdôrazňuje, že o novele v procese prípravy rokovali so všetkými dotknutými stranami. Poslanci sa novelou budú zaoberať na budúcotýždňovej parlamentnej schôdzi. Zuzana Kejmarová, RTVS.