Novela zákona o nájme pozemkov vyvoláva nesúhlas

Médium: Financial Report, Dátum 06.10.2017
Autor: Ivana Michalová

Novela zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov spôsobila rozruch. Nesúhlasia s ňou viaceré stavovské organizácie. Zástupcovia zamestnávateľských združení preto predstavili alternatívne riešenia pre ministerstvo pôdohospodárstva.

Novela spôsobí problémy
Otvorený nesúhlas s pripravenou novelou vyjadrili Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Potravinárska komora Slovenska, Slovenská obchodná a priemyselná komora, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení, Republikánska únia zamestnávateľov a tiež Klub 500. Spoločne združujú 80 percent slovenských zamestnávateľov nielen v poľnohospodárstve. „Je to historicky prvýkrát, čo sa stretlo a stretáva šesť najvýznamnejších zamestnávateľských organizácií za jedným stolom a chcú upozorniť na novelu zákona o poľnohospodárskych pozemkoch, poľnohospodárskom podniku a lesných pozemkoch,“ hovorí na úvod tajomník Republikovej únie zamestnávateľov Martin Hošták.
Podľa zamestnávateľských organizácií pripravované zmeny v nájomných vzťahoch nepomôžu malým začínajúcim farmárom. Naopak, podľa nich spôsobia problémy vyrábajúcim poľnohospodárom a ohrozia tak ich investície, ktoré súvisia s výrobou zdravých potravín. Najzásadnejšie pripomienky k novele zákona však doteraz ministerstvo pôdohospodárstva neakceptovalo. „Návrh je výsledkom politickej dohody, ktorý vznikol za nejasných okolností a nejasným pozadím,“ dodáva Hošták.

Nájom na päť rokov
Medzi základné problémy, ktoré stavovské organizácie riešia, je prenájom pozemkov. Novela vypúšťa doterajšiu automatickú obnovu nájomného vzťahu, nakoľko podľa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky táto úprava spôsobovala nájomcom, ako aj prenajímateľom, v praxi problémy.
Tento krok však vyvolal kritiku. „Keď si zoberieme aktuálny stav pôdy na Slovensku, tak cez 90 percent pôdy je užívanej na základe nájomných zmlúv,“ konštatuje predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Milan Semančík. Stavovské organizácie upozorňujú, že prax nedovoľuje, aby bolo možné odkúpiť pozemky od spoluvlastníkov. Poľnohospodár tak musí disponovať stovkami nájomných zmlúv a udržiavať ich v platnosti.
„V prípade vlastníkov, ktorý o svoje vlastníctvo nejavia záujem, je automatická obnova nájomcu výhodná. Zároveň však platí, že poľnohospodárska pôda by zánikom nájomného vzťahu bola znehodnotená,“ vyplýva zo spoločného stanoviska. „Najpodstatnejšia je z našej strany automatická obnova, teda prolongácia zmlúv,“ dodáva Semančík. Podľa jeho slov sa všetkých šesť organizácií sa zhodlo, že sú pripravené na kompromis, ktorý by znamenal, že automatická obnova by bola možná, avšak na obdobie piatich rokov.

Novela je v parlamente
Novela zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov však je v parlamente v treťom čítaní. Podľa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zlepšuje novela podmienky prístupu pre malých a stredných farmárov a zabraňuje špekuláciám pri automatickej obnove nájomného vzťahu. Ide o novelu zákona, ktorá prešla nebývalou odbornou diskusiou. V Národnej rade ju tak podporilo až 104 poslancov. Z hľadiska ministerstva by novela zákona umožnila poľnohospodárom ľahší prístup k prenájmu poľnohospodárskej pôdy a zavádza tiež poriadok do evidencie nájomných vzťahov. Je zároveň ďalším krokom v zamedzení získavaniu pôdy špekulantmi na nepoľnohospodárske účely.

Nízka štátna podpora
V čase meniacich sa pravidiel na trhu s pôdou prichádza do legislatívneho procesu aj návrh štátneho rozpočtu na rok 2018. Stavovské organizácie hodnotia negatívne, že sa o návrhu dozvedeli najmä prostredníctvom médií a ani s predstaviteľmi týchto združení nebol návrh konzultovaný v dostatočnom predstihu. „Rozpočet sme do rúk dostali v stredu a zistili sme, že naša kapitola sa v rámci štátnej pomoci nie navyšuje, ale znižuje,“ dodáva Semančík s tým, že „pre tento rok sme mali v rámci štátnej pomoci 3 186 tisíc eur, avšak v návrhu rozpočtu na ďalší rok máme jeden milión a sme z toho zhrození.“ Slovensko chce byť aj naďalej porovnateľnou krajinou v rámci V4. Avšak organizácie apelujú, aby bol rozpočet prehodnotený v kapitole pôdohospodárstva, pretože keď zostane na takej úrovni, Slovensko v rámci poľnohospodárstva nebude konkurencieschopné.