Nočná mora biznisu končí. Súdy musia zaradiť rýchlosť

denník: Hospodárske noviny, dátum: 16.6.2015

Rýchlejším konaniam by mali pomôcť nové zákony z dielne rezortu spravodlivosti. Nahradia starý poriadok.

 Takmer 15 mesiacov. Tak toľko dnes podľa údajov ministerstva spravodlivosti v priemere trvajú spory v biznise. Po novom sa však takéto konania pred súdmi majú skrátiť. Sľubuje si to ministerstvo spravodlivosti pod vedením Tomáša Boreca (nominant Smeru-SD). A napomôcť tomu má aj nový civilný sporový kódex, ktorý parlament odklepol minulý mesiac. Ten má už od júla budúceho roka nahradiť viac ako 50-ročný Občiansky súdny poriadok. „Nové kódexy prispejú aj rýchlejšiemu a spravodlivejšiemu súdnemu konaniu. Nový civilný sporový poriadok vytvára predpoklady na to, aby podstatná časť žalôb mohla byť rozhodnutá už na prvom pojednávaní,“ povedala hovorkyňa ministerstva spravodlivosti Alexandra Donevová.

Občiansky súdny poriadok sa mení po viac ako 50 rokoch. A to pod taktovkou Tomáša Boreca.

Biznis sa rozdelil

Rýchlejším konaniam majú podľa rezortu Tomáša Boreca pomôcť viaceré veci. Jedným z nich je predbežné prejednanie veci. To znamená, že sudca skôr ako začne konanie, povie na vec svoj názor a až potom rozhodne, čo sa bude musieť pre súdom dokazovať. Okrem toho sa má tiež zjednodušiť doručovanie. Často sa dnes stáva, že sporová strana nebola na adrese, ktorú súdu povedala. Štát sa rozhodol túto prax obmedziť. Ak ju občan nepreberie na adrese, ktorú nahlásil, po troch dňoch ju bude považovať za doručenú. Biznis schválené novinky v drvivej väčšine považuje za správne. „Nie som veľký optimista. Je dôležité dať sudcom moderné nástroje. Nové procesné predpismi tým sú. Ešte dôležitejšie je však zabezpečiť, aby tieto nástroje sudcovia aj skutočne efektívne využívali,“ konštatoval partner advokátskej kancelárie TaylorWessing e/n/w/c Andrej Leontiev.

Biznis je však v otázkach nových pravidiel v sporoch rozdelený. „Nové zákony obsahujú viaceré konania, ktoré by mohli konania zjednodušiť a zrýchliť,“ konštatoval šéf Podnikateľskej aliancie Slovenska Róbert Kičina. Kladne sa vyjadril aj tajomník Republikovej únie zamestnávateľov Martin Hošták. Aj on očakáva, že nové pravidlá v sporoch by mohli konania pred súdmi urýchliť. Klub 500, ktorý zastrešuje najväčších zamestnávateľov u nás, je však k novým pravidlám kritický. Ako povedal jeho výkonný riaditeľ Tibor Gregor, zásada rýchlosti sa v nových zákonoch nadraďuje nad zásadu spravodlivosti, čo združenie považuje za neprijateľné. Podľa neho nové zákony vytvárajú nový prvok – princíp sudcovskej normotvorby, čo podľa Gregora vytvára priestor nielen pre sudcovskú svojvôľu, ale aj prípadnú korupciu.

Prieťahy sú problém

Nové pravidlá prišli v čase, keď na prieťahy v súdnych konaniach Slovensko upozorňuje Európska komisia. Tá dlhodobo Slovensko upozorňuje, že spory na Slovensku trvajú príliš dlho. Nie je však sama. Na prieťahy v súdnych konaniach upozorňuje aj náš ústavný súd. Podľa jeho správy vlani prieťahy v súdnych konaniach zistil až v 258 nálezoch. Z toho v 37 prípadoch išlo o obchodné spory. Na porovnanie: v roku 2012 ústavný súd konštatoval, že išlo prieťahy v súdnych konaniach len v 201 prípadoch.