(Nielen) automobilový priemysel už ďalší tlak vlády neunesie

Daňové zaťaženie, nové poplatky aj euro legislatíva ťahajú náš priemysel na dno

Aktuálne udalosti v dvoch kľúčových automobilkách (Kia Motors Slovakia, Volkswagen Slovakia) v plnej nahote odhaľujú skutočnosť, že slovenská vláda na domácu výrobnú sféru kladie stále vyššiu a vyššiu záťaž. Ak tento neprimeraný tlak v podobe daní, extra poplatkov či poukazov neustane, môže Slovensko očakávať ďalšiu sériu podobných udalostí, a to najmä v ekonomicky slabších fabrikách, ktorých je väčšina. V konečnom dôsledku na to doplatia zamestnanci, v ktorých mene podľa vlastných vyhlásení vláda zavádza stále nové a nové poplatky.

Volkswagen Slovakia znižuje počet zmien pri výrobe SUV i malých automobilov, KIA Motors Slovakia potvrdila prepúšťanie zamestnancov. Prečo je to tak?

Rastúce personálne náklady znižujú konkurencieschopnosť priemyslu
Klub500 už dlhodobo upozorňuje na zvyšujúce sa personálne náklady, predovšetkým daňovo-odvodové zaťaženie (spojené s akútnym nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily), ktoré znižujú konkurencieschopnosť priemyselných podnikov na Slovensku. Priemysel ťažia i vysoké ceny elektriny – v roku 2018 platili slovenské priemyselné podniky tretiu najvyššiu sadzbu za MWh s daňami spomedzi krajín Európskej únie. Vláda navyše prichádza priebežne s nesystémovými opatreniami, ktoré ešte viac navyšujú náklady i spôsobujú ďalšiu byrokraciu na strane zamestnávateľov. V poslednej dobe to boli napríklad rekreačné poukazy, avizované športové poukazy, ale napríklad aj špeciálny odvod pre obchodné reťazce (ktorý zvyšuje cenu vstupov, napríklad pri závodnom stravovaní). „Rastúce náklady sa negatívne prejavujú najmä vo výrobnom sektore, kde slovenské podniky súperia predovšetkým s konkurenciou z ostatných krajín EÚ,“ poukazuje na riziká Tibor Gregor, výkonný riaditeľ Klubu 500.

Zlyháva podpora investícií
V poslednej dobe počujeme čoraz menej o vstupe nových zahraničných investorov na Slovensko, prípadne o podpore investícií už etablovaných slovenských priemyselných podnikov. „Keď slovenská ekonomika zaznamenáva historicky rekordný rast, vláda tento musí pretaviť do podpory nových investícií, ktoré zabezpečia väčšiu stabilitu aj v horších časoch. Slovenský priemysel je navyše už len v porovnaní s priemerom EÚ značne podkapitalizovaný kvôli čomu majú podniky menej zdrojov na kľúčové investície. To vytvára značné riziko straty konkurencieschopnosti do budúcnosti,“ upozorňuje Tibor Gregor, výkonný riaditeľ Klubu 500.

Európska únia zaostáva za USA a Čínou
Trpí však nielen slovenský priemysel, trpí priemysel celej EÚ. Jedným z hlavných dôvodov sú krátkozraké politické rozhodnutia politikov EÚ, napríklad aj momentálne neúmerný tlak na automotive sektor. „Tlak na drastické znižovanie emisií pod hrozbou likvidačných pokút (s politickou nálepkou ekologizácie) tlačí automobilky k urýchlenej elektrifikácii, ktorej ekologické dopady z dlhodobého hľadiska sú diskutabilné. Nehovoriac o vysokých investíciách, na ktoré sa automobilky musia pripraviť,“ hovorí Tibor Gregor z Klubu 500 a poukazuje, že podobné politicky motivované rozhodnutia spôsobili v minulosti pád celých priemyselných odvetví. Či už sa jedná o textilný priemysel, či hutníctva. Zo situácie ťaží najviac Čína, ktorá na úkor podnikov z EÚ, postupne obsadzuje najviac rastúce trhy tretích krajín.

V tejto súvislosti Klub 500 v uplynulých dňoch upozornil listom všetkých europoslancov a eurokomisárov že nevenujú dostatočnú pozornosť rozvoju a konkurencieschopnosti európskeho priemyslu. Z pohľadu Klubu 500 by mali čo najskôr predstaviť konkrétne riešenie pre jednotlivé priemyselné odvetvia a podniky, ktoré (samozrejme spolu s plnením emisných limitov) zachovajú, resp. zvýšia ich konkurencieschopnosť najmä v porovnaní s USA.

Klub 500_Stanovisko