NEPRÍJEMNÉ SPRÁVY pre SLOVENSKO: Nemecko varuje pred okamžitým zákazom dovozu ruského plynu

Médium: Bratislava Zoznam.sk, Dátum: 24.04.2022 

BRATISLAVA – Dilema ako, kedy a v akom rozsahu sa chce Slovensko „odstrihnúť“ od ruského zemného plynu je na stole už niekoľko týždňov. Aktuálna situácia je stále komplikovaná, zložitá a zatiaľ nemá adekvátne riešenia. Európska a určite najmä slovenská ekonomika môže mať totiž pri radikálnych a expresívnych rozhodnutiach existenčné problémy.  

Naznačil to už aj šéf nemeckej energetickej spoločnosti E.ON Leonhard Birnbaum, ktorý varuje pred zákazom dovozu ruského plynu. “Takýto krok by neznamenal veľké škody iba pre Nemecko. Obrovské problémy by spôsobil celej Európe,” povedal Birnbaum. Poukázal napríklad na to, že Slovensko je takmer úplne závislé od dodávok ruského plynu, pričom Česko a Rakúsko dovážajú väčšinu zemného plynu takisto z Ruska. Birnbaum zároveň varoval, že Nemecko sa nemôže na problém pozerať ako na národnú záležitosť. “Ak si myslíme, že si zabezpečíme dodávky pre seba a nebudeme sa starať o iné krajiny, povedie to k rozpadu Európskej únie,” povedal Birnbaum.

V tejto súvislosti tiež uviedol, že podporuje nesúhlas nemeckej vlády uvaliť embargo na dovoz ruského plynu. Podľa neho je tento prístup “správny a zodpovedný”. Už pred tromi týždňami Birnbaum uviedol, že na získanie nezávislosti od ruského plynu bude Nemecko potrebovať približne tri roky. To je obdobie potrebné na zabezpečenie si dostatočného objemu alternatívnych dodávok. “Ak sa nám to podarí skôr, tak to bude fajn, určite to však nebude otázka troch mesiacov,” dodal šéf E.ON. O vyjadrenie k aktuálnej téme zemného plynu sme preto požiadali aj ministerstvo hospodárstva a Klub 500, ktorý tvoria zástupcovia veľkých slovenských firiem z viac ako 500 zamestnancami.

Rast cien zemného plynu je na svetových trhoch extrémny. ZDROJ: TASR – Roman Hanc

Aj podľa slov generálneho riaditeľa Duslo Šaľa Petra Bláhu by totiž LNG plyn mohol byť náhradou za ruský zemný plyn iba prípade, ak bude distribuovaný v dostatočnom množstve a kvalite, čo je podľa Bláhu nerealistické. „Skvapalnený bude musel byť v dostatočnej kvalite a v dostatočnom objeme. Čo je v súčasnosti podľa vyjadrenia EUSTREAMU respektíve SPP distribúcia nereálne a nerealistické. Pretože v Európe je momentálne iba štyri či päť zásobníkov na skvapalnení zemný plyn. Ten sa musí postupne dostať do potrubia a neexistuje dnes v rámci Európskej únie princíp subsidiaridy, čo znamená, že každý členský štát EU dostane alikvotný objem tohto nakupovaného LNG plynu, ktorý bude výrazne drahší. Takže sa obávame, že toto nie je riešenie,“ povedal generálny riaditeľ Duslo Šaľa.

K otázke, v akom časovom horizonte by sa Slovensko mohlo úplne a bezproblémov „odstrihnúť“ od ruského plynu sa vyjadril Tibor Gregor, výkonný riaditeľ Klubu 500. „Podľa najnovšej európskej ročenky Europe Gas Tracker Report 2022 sú pre úplnú náhradu ruského plynu za LNG potrebné investície na infraštruktúre vo výške 48,5 miliardy EUR. Z toho 12,3 miliardy sú náklady na dobudovanie terminálov a 36,3 miliardy náklady na dobudovanie sietí. Už z týchto čísel je evidentné, že plnohodnotná náhrada nie je v dohľadnej dobe možná. Len Slovensko buduje plynové prepojenie s Poľskom 4 roky. Ďalší problém sú kapacity tankerov. Európska únia by potrebovala mať k dispozícii viac ako 100 tankerov iba na prepravu LNG pre potreby svojej ekonomiky, pričom takéto voľné kapacity nie sú. Odpojenie sa od ruského plynu by pre Slovensko, ako pre krajinu s jednou z najvyšších závislostí na ruskom, malo devastačné dôsledky,“ povedal Tibor Gregor.