Nemecko má problémy. Môže stiahnuť i Slovensko.

Klub 500 upozorňuje: Nie je čas na politikárčenie, Slovensko sa musí ihneď pripraviť na recesiu. Riešenia existujú

Deutsche Bank, ktorá je jednou z najvýznamnejších finančných inštitúcií v Európe, oznámila, že sa Nemecko blíži k recesii. Saxo Bank dokonca hovorí o panike. PMI Index európskych nákupných manažérov je na 5,5-ročnom minime. OECD tiež zverejnila indikátory, ktoré predpovedajú blížiace sa ekonomické spomalenie.
Podľa Klubu 500 je najvyšší čas sústrediť sa miesto vnútropolitických bojov na urýchlené opatrenia na udržanie slovenskej ekonomiky. Exportne orientovaná slovenská ekonomika bude totiž medzi prvými zasiahnutými negatívnym vývojom Nemecka i celej eurozóny.

Informácie o problémoch nemeckej ekonomiky sú pre Slovensko alarmujúce, keďže je na ňu veľmi naviazaná. Viac ako pätina (20,6 %) slovenskej produkcie v ročnej hodnote 15,42 miliardy eur smeruje práve do Nemecka. Nemecké firmy na Slovensku zamestnávajú 132-tisíc ľudí a preinvestovali tu viac ako 7,4 miliardy eur. Aktuálna optimalizácia vo Volkswagen Slovakia je prvým varovným signálom.

Aby sa neopakoval krízový scenár
Je potrebné zabrániť opakovaniu krízového scenára z rokov 2008-2009, kedy viaceré nemecké firmy na Slovensku pod vplyvom vládnych zásahov a ochrany domácej zamestnanosti sťahovali objednávky a produkciu do materských podnikov v Nemecku. To spôsobilo prepady slovenskej ekonomiky a rast nezamestnanosti. „Je nevyhnutné, aby vláda urýchlila prijatie účinných opatrení na zvýšenie investícií do produktivity a konkurencieschopnosti slovenského priemyslu. Podniky musia investovať do inovatívnych technológií s vysokou pridanou hodnotou,“ upozorňuje Tibor Gregor, výkonný riaditeľ Klubu 500.
Je to v súlade s odporúčaniami SAXO BANK, že ďalší rast musí byť založený na reformách a produktivite.

Podpora investícií do inovácii nevyhnutnosťou
Klub 500 už v štvrtom kvartáli 2018 upozorňoval na túto situáciu a spolu so zástupcami ministerstiev hospodárstva a financií prebehli prvé diskusie na túto tému. Klub 500 predložil v súvislosti s pripravovanou novelou Zákona o dani z príjmov návrh systému, ktorým by štát zabezpečoval podporu investícií do zvyšovania produktivity práce. Podniky dlhodobo investujúce do inovácií by vďaka nemu získali daňové zvýhodnenie formou odpočítateľnej položky.
Je nesmierne dôležité, aby si Vláda Slovenskej republiky uvedomila vážnosť situácie a pripravila súbor opatrení podobne, ako boli spracované nemeckou vládou smerom k posilneniu konkurencieschopnosti priemyslu a udržaniu zamestnanosti. Pokiaľ hovoríme o dlhodobých investíciách, zdôrazňujeme obdobie 5 a viac rokov s tým, že každá jedna takáto investícia by mala byť predmetom osobitného posúdenia. Je potrebné zamerať sa na opatrenia počnúc rokom 2019 a na obdobie minimálne do roku 2024. Je mimoriadne dôležité, aby sa Vláda Slovenskej republiky veľmi podrobne venovala výdavkovej časti štátneho rozpočtu, aby sa zarobené prostriedky (vybraté na daniach a odvodoch) len nerozdali bez toho, aby sme videli ich prínos v ekonomike.

Inšpirácia v Španielsku či Estónsku
Slovensko sa pritom môže inšpirovať v ďalších krajinách EÚ, kde podobný model podpory už funguje. Napríklad v Španielsku si podniky pri investíciách do inovatívnych technológií môžu uplatniť až 14 % daňové zvýhodnenie. V Estónsku platí nulová sadzba dane na reinvestovaný zisk firiem.
Aktuálne môžu priemyselné podniky využívať len tzv. „superodpočet“ na vedu a výskum. Výsledky vedy a výskumu sú však viditeľné až z dlhodobého hľadiska, ale Slovensko potrebuje riešiť aj svoju aktuálnu situáciu.

Klub 500_TS_kríza