Návrh reformy súdnej mapy je chaosom bez prínosu pre občana

Reforma súdnej mapy bola, podobne ako reformné plány v školstve a zdravotníctve, robená za zatvorenými dverami, bez akejkoľvek diskusie, a výsledkom sú protesty ľudí z praxe. Klub 500 sa opätovne pridáva k nesúhlasu s jej súčasným znením. „Igor Matovič po voľbách sľuboval pri príprave Plánu obnovy i jeho reformných plánov okrúhle stoly, zriaďovanie odborných tímov a diskusie, ale nič z toho nebolo naplnené. Výsledkom sú nekoncepčné až nezmyselné návrhy vo viacerých kľúčových sférach nášho štátu,“ konštatuje výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor. 

S aktuálnou podobou súdnej mapy nesúhlasia sudcovia, odborári, opozícia ani koaliční partneri. Napriek tomu, že materiál prešiel vládou, predpokladá sa, že v minimálne v tejto podobe neprejde v parlamente. 

„Jediným dôvodom prijatia súdnej mapy nemôže byť čerpanie prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti na reformy, s ktorými väčšina odbornej verejnosti nesúhlasí. Skutočnosť je taká, že súdnictvo potrebuje reformu. Ale takú, ktorá prinesie investície do materiálno-technického vybavenia, najmä masívnej elektronizácie, do vybavenia budov, archívov, priestorov pre sudcov a súdnych úradníkov,“ zdôrazňuje Tibor Gregor. 

Európska komisia od Slovenska neočakávala rozbitie súdnictva a rušenie krajských a okresných súdov, ale reformu, ktorá zlepši fungovanie súdnictva ako celku. Každá reforma by mala vychádzať z princípu, že to, čo je dobré, by sa malo zachovať, a tam, kde sú problémy, je potrebné ich riešiť. Ak je podľa predkladateľa dôvodom na rušenie súdov a prekladanie sudcov mimo iné pretŕhanie korupčných väzieb, za Klub 500 upozorňujeme že riešením tohto problému nie je preloženie sudcov, ale dôsledné vyšetrenie, potrestanie a pozbavenie funkcie výkonu sudcu.   

„Z pohľadu Klubu 500 nesie reforma toľko znakov chaosu, že nebude mať pre občana žiadny prínos. Veď ako je možné, že na základe nejakých koaličných rokovaní, interpelácií poslancov Národnej rady – ktorí sú, podotýkame, zároveň primátormi a starostami v dotknutých regiónoch, sa v súčasnosti bavíme už asi o štvrtej verzii reformy, ktorú však kompletnú odborná verejnosť nevidela? Ak teda takýmto spôsobom nedochádza k rušeniu pôvodne navrhovaných súdov, aký máme dôvod veriť v odbornosť diskusie o reforme? Vo všetkých úrovniach naprieč spoločnosťou sa ozývajú hlasy, že toto nie je cesta ako sa občan dostane rýchlejšie k zákonnému rozhodnutiu. Justícia nie je o sudcoch, ale o prístupe občana ku spravodlivosti,“ upozorňuje výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor. 

Aj najvyšší justiční predstavitelia – predseda Najvyššieho súdu Ján Šikuta, predseda Slovenskej advokátskej komory Viliam Karas, predseda Ústavného súdu SR Ivan Fiačan aj generálny prokurátor SR Maroš Žilinka dali k súdnej mape verejné vyhlásenie, podľa ktorého je legislatívny proces neštandardný, nedostatočne vykomunikovaný, je potrebné riešiť skutočné problémy justície a jej poddimenzovanosť. 

Klub 500 pripomína, že posledná veľká reforma súdnej mapy v roku 1996 súvisela s reformou celého územnosprávneho členenia SR a teda nešlo len o zmeny v súdnej sústave, ale o zmeny vo fungovaní celého štátu. „Je preto obzvlášť potrebné, aby sa ako prvá realizovala veľká reforma územno-správneho členenia Slovenskej republiky a až na základe takejto reformy boli prijímané všetky čiastkové reformy ako súdna, zdravotná, alebo školská. Nie je predsa logické, aby navrhované nové súdne obvody nekopírovali ani len aktuálne územnosprávne členenie Slovenskej republiky,“ uzatvára Tibor Gregor.

Je potrebné, aby Národná rada Slovenskej republiky konečne začala fungovať ako parlament a nie ako mechanizmus, ktorý len dvíha ruky na základe rozhodnutia koaličnej rady alebo jedného člena vlády.