Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre KUKA ENCO WERKZEUGBAU, spol. s r.o., so sídlom Štúrova 1, Dubnica nad Váhom

Klub 500 zásadne nesúhlasí s poskytnutím investičnej pomoci pre spoločnosť KUKA ENCO WERKZEUGBAU, spol. s r.o.. Už samotný predložený investičný zámer deklaruje, že jedným z hlavných konkurentov spoločnosti je spoločnosť Matador Industries a.s.. Poskytnutie investičnej pomoci spoločnosti KUKA ENCO WERKZEUGBAU, spol. s r.o. by bolo priamym ohrozením konkurencieschopnosti tradičného a dlhoročného slovenského dodávateľa robotizovaných zváracích liniek pre výrobu karosérií automobilov. Práve spoločnosť Matador Industries, a.s. sa dlhé roky venuje zabezpečením kompletného cyklu návrhu a technickej prípravy a tieto kompetencie založil a rozvíja výlučne z vlastných zdrojov. Slovenská spoločnosť komplexne zvláda inžinierske služby pri návrhu zváracích liniek pre automobily od prevzatia zadania, ideového návrhu, konštrukcie, simulácie až po montážny dozor. Z pohľadu Klubu 500 je neprijateľné, aby štátna pomoc smerovala identického segmentu dlhoročného a tradičného slovenského dodávateľa. S cieľom aby nedošlo k nedorozumeniam Klub 500 považuje za potrebné zdôrazniť: v minulom roku bola poskytnutá investičná pomoc spoločnosti Matador Automotive Vráble, a.s., čo nie je totožná spoločnosť so spoločnosťou Matador Industries a.s.. Investičná pomoc bola poskytnutá spoločnosti Matador Automotive Vráble, a.s. na vybudovanie nového závodu – lisovne na lisovanie a spájanie technologicky náročnejších materiálov hliníkových zliatin pre automobilový priemysel. Spoločnosť Matador Industries a.s. je samostatný právny subjekt, ktorého hlavným predmetom podnikania je oblasť priemyselnej automatizácie a ponuka komplexných riešenia v priemyselnej automatizácii. Tento predmet podnikania je rozvíjaný z vlastných zdrojov a poskytnutím investičných stimulov priamemu konkurentovi by bolo priame poškodenie konkurencieschopnosti slovenského dodávateľa, ktoré by vytvorilo nerovné podmienky v rámci konkurenčného boja v tom istom segmente.