Návrh grantového program pre návrat odborníkov zo zahraničia

Všeobecne – oprávnené subjekty 

Klub 500 navrhuje zaradiť medzi subjekty vytvárajúce pracovné miesta/ oprávnených žiadateľov aj súkromný sektor v oblasti výskumu a vývoja.