Vláda SR siaha na majetok súkromných spoločností spôsobom, ktorý hraničí so znárodnením

V súvislosti s  Návrhom zákona o dani z nadmerného zisku
pri obchodovaní s elektrinou vyrábanou jadrovým zariadením a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý schválila vláda Slovenskej republiky na rokovaní dňa 9.2.2022, sa Klub 500 obracia otvoreným listom na predsedu a kompetentných členov vlády SR.

Otvorený list 

Vážený pán predseda vlády,

Vážený pán podpredseda vlády a minister financií,

Vážený pán podpredseda vlády a minister hospodárstva, 

obraciame sa na Vás v súvislosti s Návrhom zákona  o dani z nadmerného zisku pri obchodovaní s elektrinou vyrábanou jadrovým zariadením a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý schválila vláda Slovenskej republiky na rokovanídňa 9.2.2022.

Členovia Klubu 500 sú zaskočení spôsobom, akým vláda Slovenskej republiky pristúpila k prijatiu Zákona, ktorý má zásadný dopad na podnikateľské prostredie a ktorý je zároveň nebezpečným precedensom vo vzťahu ku všetkým podnikateľským subjektom na Slovensku. Zásadne odmietame návrh zákona ako celok a žiadame jeho stiahnutie z rokovania Národnej rady Slovenskej republiky. Predloženie návrhu zákona bez jeho predchádzajúceho zverejnenia a akejkoľvek diskusie je popretím princípov právneho štátu a záväzkov transparentnosti vplývajúcich z programového vyhlásenia vlády. Je ústavným popretím princípov predvídateľného podnikateľského prostredia, ako aj priamym zásahom    do vlastníckych práv. Schválený návrh zákona považujeme za hazardovanie s dôverou investorov a je priamym útokom na právo podnikať v tejto krajine, nakoľko vysiela všetkým podnikateľom silný signál, že vláda im môže kedykoľvek siahnuť na majetok.

Pre členov Klubu 500 je neprípustné a neprijateľné, aby namiesto konštruktívnej diskusie ministra financií s podnikateľským sektorom o hľadaní možností kompenzácií rastúcich cien energií, ale aj zdrojov ich financovania, vláda siaha na majetok súkromnej spoločnosti spôsobom, ktorý hraničí so znárodnením. Konštatujeme, že vláda týmto vyjadrila svoj postoj nielen k jednej spoločnosti, ale k celému podnikateľskému prostrediu. 

Klub 500 pritom len nedávno vítal politickú dohodu o podmienečnom zaradení jadrovej energie a zemného plynu do taxonómie udržateľných zdrojov energie, nakoľko vylúčenie jadra by malo za následok ďalší tlak na zvyšovanie cien. Tento krok vlády považujeme za priamy rozpor s princípmi taxonómie, vychádzajúcimi z udržateľných a prijateľných cien energií. 

Klub 500 poukazuje na pozitívny vývoj slovenskej ekonomiky, ktorý aj napriek odhadom skončil v januári tohto roku v prebytku. Toto je z nášho pohľadu jednoznačná zásluha priemyslu. Preto je z nášho pohľadu nepochopiteľné, že vláda de facto rozhodne o prijatí zákona o likvidácii priemyslu. To priemysel potrebujeme?!

Klub 500 s veľkými obavami vníma vyjadrenia politických predstaviteľov o primeranom zisku. Je neprípustné, aby politickí predstavitelia určovali a politicky rozhodovali o primeranom zisku akejkoľvek spoločnosti, ktorá pôsobí na liberalizovanom trhu. 
Tento návrh zákona je diskriminačný, disproporčný a môže viesť k dlhodobým a nepredvídateľným dopadom na ekonomiku Slovenska, bankový sektor a celé podnikateľské prostredie, a v konečnom dôsledku aj na zamestnanosť na Slovensku. Vyzývame vládu a poslancov, aby odmietli populistické, narýchlo a bez akejkoľvek diskusie prijímané riešenia, a tento zlý a nepremyslený návrh zákona odmietli a začali vecnú diskusiu podľa legislatívnych pravidiel.

                                                                                                           Vladimír Soták

                                                                                                       predseda Klubu 500

Na vedomie:

Ing. Eduard Heger, predseda vlády SR

Mgr. Igor Matovič, podpredseda vlády SR a minister financií

Ing. Richard Sulík, podpredseda vlády SR a minister hospodárstva