Návratnosť investícií za necelé 4 roky? To môže byť sen podnikateľov, no nie slovenská realita

Prezident Konfederácie odborových zväzov opakovane v médiách deklaroval, že návratnosť investícií u nás je do 3,8 roka a Slovensko by tak malo byť v rentabilite vloženého kapitálu jednou z popredných krajín v rámci EÚ. Údaje zverejnené FINSTATOM ale hovoria o niečom inom! Podľa nich sa podnikateľom do roka vráti len niečo vyše 8% z investovaných peňazí. Návratnosť vloženého kapitálu tak v priemere presahuje obdobie 12 rokov. Dokonca ani automobilový priemysel, ktorý hral doposiaľ na Slovensku prím, nemal návratnosť investícií kratšiu ako takmer 9 rokov. Ak by mala byť rentabilita vloženého kapitálu 3,8 roka, priemerná ziskovosť slovenských podnikov by musela byť na úrovni 26,31% ! A to bol aj pred obdobím krízy v drvivej väčšine odvetví sen, nie však realita. O kríze už ani nehovoriac.

http://www.linkedin.com/company/klub-500