Naše zdravotníctvo zaostáva za vyspelými krajinami

V investíciách do zdravotníctva Slovensko výrazne zaostáva za väčšinou západných štátov, ale aj za priemerom OECD. Kým najrozvinutejšie krajiny sveta investujú do prístrojového vybavenia či majetku nemocníc 5,6 % v rámci svojich výdavkov, na Slovensku je to len 4,3 %. Podpisuje sa to tak na prístrojovom vybavení, ako aj na počte lôžok. Kým napríklad Nemecko má na milión obyvateľov 35 CT prístrojov a takmer rovnaký počet magnetických rezonancií, u nás je CT-čiek zhruba o polovicu a MR-iek o takmer o tri štvrtiny menej. Taktiež zaostávame aj v počte lôžok na tisíc obyvateľov. Poddimenzované zdravotníctvo sa stáva problémom najmä v čase pandémie, čoho sme svedkom aj v týchto mesiacoch. Podľa Klubu 500 je preto nevyhnutné do budúcnosti prehodnotiť objem výdavkov tak, aby bolo naše zdravotníctvo schopné zvládať nápor v nemocniciach v krízovom období a zároveň venovať pozornosť aj pacientom s inými závažnými diagnózami.

http://www.linkedin.com/company/klub-500