Nájsť do firmy bieleho koňa bude ťažšie. Hrozí im až 15 rokov basy

Médium: etrend.sk, Dátum 12. 07. 2017
Autor: Zuzana Petková

Ohlásený boj vlády proti podvodníkom a bielym koňom nemá ľahký nástup. Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd), ktorá pred časom predložila do pripomienkového konania novelu Obchodného zákonníka, musela svoj návrh prekopať.

Novela ide proti účelovým zlúčeniam firiem, ktoré sa chcú vyhnúť plateniu svojich záväzkov alebo trestnej zodpovednosti za podvody, napríklad s DPH. Proti prvej verzii sa však postavili viaceré podnikateľské združenia a subjekty. Prekážalo im napríklad, že spoločník, ktorý ovláda firmu, má za jej prípadný úpadok ručiť vlastným majetkom. Opatrenie malo ošetriť situácie, keď krátko pred vyhlásením konkurzu majiteľ firmu vytuneluje, odleje peniaze inam a zanechá po sebe len záväzky. Veritelia sa zaplatenia pohľadávok nikdy nedočkajú.Pre množstvo pripomienok ministerka novelu stiahla a predložila novú. V niečom podnikateľom ustúpila, ale niektoré ustanovenia aj sprísnila.

Zodpovednosť štatutárov
„Ručenie ovládajúcej osoby sme zamenili za inštitút náhrady škody,“ povedala pre TREND L. Žitňanská o spornom bode, ktorý namietal biznis. To znamená, že ak majoritný spoločník presadí napríklad predaj budovy firmy, ktorá ide do konkurzu, a poškodí tak veriteľa, ten si bude môcť uplatňovať náhradu priamo od neho. Samozrejme, bude to možné len za presne stanovených podmienok, napríklad bude musieť preukázať, že rozhodnutím majoritného akcionára mu vznikla škoda.L. Žitňanská hovorí, že o novele mala niekoľko kôl rokovaní a aj tento konsenzus vznikol ako súčasť dohody so zástupcami záujmových skupín. Uznala, že jej pôvodný plán, aby spoločníci ručili za prípadné poškodenie firmy svojím majetkom, mal slabé miesta. „Napríklad subjektom, ktoré nie sú v kríze, mohol spôsobiť problémy pri vyjednávaniach v banke,“ dodala.

Biele kone a tresty
Na návrh Najvyššieho súdu tiež ministerka zmenila tresty pre takzvané biele kone vo firmách. Zavádza nový trestný čin nekalej likvidácie spoločnosti. Každý, kto sa stane bielym koňom, sa vystavuje riziku trestného stíhania, pričom trestná sadzba sa z pôvodných maximálne osem rokov vyšplhala až na pätnásť.Sprísňujú sa pravidlá fúzií spoločností. Budú sa môcť spájať len v prípade, ak sa nedostanú do úpadku. Ak sú v likvidácii alebo konkurze, nebudú sa môcť zlúčiť vôbec. Zodpovedný za účelovú zmenu údajov či manipuláciu bude audítor, ktorý musí svojou správou odobriť napríklad kúpu podniku v problémoch inou firmou. Transakcia bude možná len vtedy, ak zlúčenie nebude mať za následok záporné vlastné imanie.Na podnet podnikateľskej obce ministerka zmiernila aj paragrafy o diskvalifikácii štatutárov. Diskvalifikovaní budú môcť byť najviac tri, nie päť rokov, ako to chcela pôvodne. Dôvody zakomponovala do zákona o konkurze a ďalších predpisov. Postih bude hroziť, najmä ak štatutár nepodá návrh na konkurz včas alebo neposkytne súčinnosť exekútorom či konkurznému súdu.Novinkou tiež je, že k založeniu firmy sa bude vyjadrovať aj Sociálna poisťovňa. V súčasnosti si nemôže eseročku založiť ten, kto je v zozname daňových dlžníkov. Pribudnú tiež dlžníci poisťovne. Upravené znenie Obchodného zákonníka by malo byť prijateľné aj pre podnikateľský sektor. Proti pôvodnému zneniu novely protestoval napríklad Klub 500. Tibor Gregor z Klubu 500 pre TREND povedal, že nový Žitňanskej návrh analyzujú ich právnici, ale je to pre nich posun pozitívnym smerom. Ak zmeny prejdú aj cez vládu a parlament, platiť začnú od januára budúceho roka.

Čo prinesie novela Obchodného zákonníka
Firmy sa môžu zlúčiť, len ak sa nová spoločnosť neocitne v úpadku
Audítor je povinný overiť, že po fúzii nebude mať firma záporné imanie
Ak audítor pochybí, môže prísť o licenciu. Jeho správa sa prikladá k návrhu na zápis do registra
Zlúčiť sa môže len firma, ktorá nie je v konkurze alebo likvidácii
Ak štatutár nepodá včas návrh na vyhlásenie konkurzu, bude diskvalifikovaný – tri roky nemôže byť štatutárom v obchodnej spoločnosti alebo družstve
Nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu včas bude trestným činom
Nový trestný čin – nekalá likvidácia, pre tzv. biele kone budú trestné sadzby až do 15 rokov
Na výmaz z obchodného registra musí dať súhlas daňový úrad a Sociálna poisťovňa
Ten, kto je v zozname dlžníkov daňového úradu alebo Sociálnej poisťovne, nebude môcť založiť s.r.o.