Na vyhlásenie núdzového plošného stavu nie sú splnené podmienky. Postup vlády by mal posúdiť Ústavný súd

Na vyhlásenie všeobecného núdzového stavu pre celú republiku nie sú podľa názoru Klubu 500 splnené zákonné podmienky. Zákon totiž hovorí, že v dôsledku núdzového stavu možno obmedziť základné práva a slobody na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území. Približne na polovici územia Slovenska sú však okresy a regióny s nízkou chorobnosťou a v nich nie je dôvod zavádzať núdzový stav. Podľa združenia najväčších slovenských zamestnávateľov takýmito nerozvážnymi krokmi vláda paralyzuje krajinu a znova podkope už aj tak otrasenú ekonomiku. Klub 500 preto využije všetky možnosti pre podanie na ústavný súd, aby posúdil zákonnosť postupu vlády.

Na celoplošný núdzový stav nie je dôvod
V čase núdzového stavu môže štát obmedziť základné práva obyvateľov, vrátane slobody pohybu a pobytu, ich vlastníckych, sociálnych práv či práva na podnikanie. Zároveň môže vláda určiť niektorým zložkám pracovnú povinnosť. Klub 500 si plne uvedomuje stav chorobnosti nášho obyvateľstva aj nárast počtu ochorení na COVID-19, avšak podľa združenia nie je dôvod, aby bol núdzový stav plošne zavedený na celom území Slovenska.

Úrady presne poznajú lokality, v ktorých sa pandémia šíri. Nemožno tvrdiť, že sa tak deje na celom území republiky. Ak vláda zavádza núdzový stav, mal sa týkať iba postihnutého alebo bezprostredne ohrozeného územia, ako to hovorí aj zákon, a to len vo vymedzených oblastiach. No o to sa vláda ani len nepokúsila,“ hovorí výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

Priemysel a služby znova utrpia
Podľa Klubu 500 môže plošné zavedenie núdzového stavu kruto zasiahnuť všetky oblasti života, vrátane priemyslu, služieb, športu či kultúry. Mnohým podnikom sa pritom ani po uvoľnení obmedzení po prvej vlne nepodarilo úplne spamätať, desiatky firiem bojujú o prežitie a o udržanie zamestnanosti. Avšak štát bez diskusie prijíma opäť tvrdé opatrenia, a navyše nevyužíva prostriedky na udržanie zamestnanosti, ktoré nám Brusel vyčlenil ako pomoc.  

„Klub 500 už v lete upozorňoval, že štát by mal pri akýchkoľvek opatreniach v súvislosti s pandémiou koronavírusu postupovať citlivo, lebo prísne obmedzenia zo strany vlády môžu byť pre viaceré slovenské podniky doslova likvidačné. Zároveň vláda nevypočula požiadavky na navýšenie štátnej pomoci, ktorá je dôležitá pre udržanie pracovných miest a ďalšie fungovanie priemyslu, poľnohospodárstva či služieb. Napriek tomu zavádza sprísňovanie a obmedzenia, ktoré môžu úplne zničiť niektoré slovenské podniky,“ vysvetľuje výkonný riaditeľ Klubu 500, Tibor Gregor.

Prioritou mala byť oblasť zdravotníctva
Klub 500 nespochybňuje nebezpečenstvo šírenia koronavírusu. Podľa združenia najväčších slovenských zamestnávateľov však mala vláda konať systematicky a núdzový stav vyhlásiť v prvom rade v rezorte zdravotníctva a posilniť kapacity. Až po následnej diskusii so zainteresovanými stranami mala prijímať ďalšie opatrenia, dotýkajúce sa aj ostatných segmentov.

 „Chápali by sme, ak by vláda zaviedla núdzový stav pre oblasť zdravotníctva, čo umožní lepšie mobilizovať sily v tejto oblasti. Umožní to „rýchlejšie“ (bez verejného obstarávania) nakupovať zdravotnícky materiál a organizovať zdravotné výkony. Zásadne však nesúhlasíme so zavedením núdzové stavu všeobecne. Namiesto toho, aby sa napríklad postavila aspoň jedna provizórna nemocnica, vláda obmedzuje základné práva a slobody,“ zdôrazňuje výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

Podľa Klubu 500 vláda nerozvážnym konaním, naviac chaotickými návrhmi opatrení, paralyzuje život v krajine a podľa názoru Klubu koná v rozpore so zákonom. Klub 500 preto využije všetky možnosti pre podanie na ústavný súd, aby posúdil zákonnosť postupu vlády.