MÁME DOSTATOK VZDELANÝCH ĽUDÍ PRE AUTOMOBILKY?

Médium: Profi auto, Datum  29. 02. 2016,   Autor: Juraj Paška

V ŠKOLSTVE TO VRIE. SYSTÉM VZDELÁVANIA NA SLOVENSKU ZAŽÍVA KRST OHŇOM. ŠTRAJK UČITEĽOV ZA LEPŠIE PRACOVNÉ A MZDOVÉ PODMIENKY JE TEN NAJMENŠÍ PROBLÉM. O veľa horšou správou je skutočnosť, že školský systém na všetkých stupňoch vzdelávania produkuje nekvalitu. Duálny systém vzdelávania, jedna z najlepších inovácií za posledné roky, nesplnil očakávania, hoci mu držali palce pedagógovia aj zamestnávatelia. Svoju nespokojnosť vyjadrujú najmä zamestnávatelia, ktorí si (jedni viac, druhí menej) berú opraty do vlastných rúk. Generálny riaditeľ Železiarní Podbrezová a predseda Klubu 500 Vladimír Soták hovorí, že preto má pri fabrike svoje stredné odborné školy, lebo mu štát negarantuje, že o päť rokov vychová pre jeho železiarske impérium kvalitných ľudí. A zároveň hrdo dodáva, že za 25 rokov ani jeden z ich absolventov neskončil na úrade práce. Aj spoločnosť Volkswagen Slovakia rieši vzdelávanie po svojom. Už od roku 2013 má svoje Centrum duálneho vzdelávania, ktoré vychádza z nemeckého systému duálneho vzdelávania a v priestoroch vybavených najmodernejšími technológiami si vychováva nedostatkových mechatronikov, elektrotechnikov pre automatizačnú techniku a priemyselných mechanikov. Podobne reaguje aj Kia Motors Slovakia v Tepličke nad Váhom, ktorá dlhodobo pociťuje nedostatok operátorov na obsluhu CNC strojov a robotov, elektrotechnikov, lakovníkov, nástrojárov či operátorov lisu. Odbornú školskú prax u nich aktuálne absolvuje 72 študentov. V školskom roku 2016/2017 plánuje prijať v rámci nového systému duálneho vzdelávania prvých 24 študentov, ktorých bude pripravovať v spolupráci so Strednou odbornou školou strojníckou v Kysuckom Novom Meste. Automobilka Jaguar Land Rover, ktorá vytvorí v Nitre takmer 3 000 pracovných miest, bude spolupracovať so Strednou odbornou školou polytechnickou v Nitre, ktorá je zároveň Centrom odborného vzdelávania a prípravy v oblasti CNC technológií. Ponuka vzdelávacích odborov je podobná ponuke SOŠ v samosprávnych krajoch, v ktorých pôsobia automobilky Kia, Peugeot a Volkswagen. V rozpočte Nitrianskeho samosprávneho kraja sú na novovzniknuté centrum vyčlenené nemalé finančné prostriedky – 1 660 000 €. Nová automobilka predpokladá aj spoluprácu so SPŠ strojníckou a elektrotechnickou v Nitre. Tam vzniká Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre robotizáciu kybernetických systémov vo výrobe. Nosnými vzdelávacími odbormi sú strojárstvo, mechatronika a elektrotechnika. Podobne ako to urobili pri svojom príchode na Slovensko Volkswagen, Kia a PSA, aj automobilka Jaguar Land Rover daruje spomínaným stredným odborným školám pre potreby praktickej výučby najmodernejšie technológie. … aby každý absolvent našiel zodpovedajúce uplatnenie Dôležitú úlohu od samého začiatku majú zamestnávateľské zväzy a združenia, ktoré nielen kritizujú, ale pociťujú spoluzodpovednosť. Preto začiatkom roka vytvorili Radu zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania, ktorej predsedom sa stal Jaroslav Holeček. Jednou z jej hlavných úloh bude koordinovať profesionálne fungovanie zamestnávateľských organizácií v tejto činnosti. Rada si dala za úlohu propagačnou a náborovou činnosťou presvedčiť rodičov a žiakov základných škôl o výhode systému duálneho vzdelávania a tiež o tom, že takáto príprava na povolanie poskytuje stabilné pracovné miesto. Už pre školský rok 2016/2017 prichádzajú s optimistickými číslami: výberovým konaním certifikačných komisií prešlo 298 zamestnávateľov. Žiaci majú v novom školskom roku na výber 84 učebných študijných odborov spomedzi 2 763 učebných miest v 494 prevádzkach, ktoré ponúkajú zamestnávatelia. Za zmienku stojí aj skutočnosť, že sa znova otvárajú niektoré učebné odbory, ktoré sme nechali zaniknúť, už neexistovali. Takými sú napríklad profesie nástrojár či obrábač kovov, ktoré na niektorých školách úplne zmizli z učebných osnov. Pripomeňme si, že v školskom roku 2015/2016 sa v systéme duálneho vzdelávania odborne pripravuje len 444 žiakov u 87 zamestnávateľov, čo zďaleka nenaplnilo očakávania tvorcov zákona o odbornom školstve. Rezort školstva očakáva väčšiu účasť škôl a firiem na duálnom vzdelávaní a väčší záujem zo strany žiakov a rodičov. Dlhodobým cieľom je, aby do roku 2020 prechádzali všetci žiaci študujúci na odborných školách systémom duálneho vzdelávania. Na jednej strane máme stále veľký počet ľudí bez práce a na druhej firmy, ktoré napriek tomu nedokážu nájsť dostatočný počet vhodných zamestnancov. Úrady práce podľa údajov z konca minulého roka evidovali bez práce takmer 291 000 Slovákov. Koordinácia Ak chceme dosiahnuť v školskom systéme definitívny a trvalý obrat k lepšiemu, štát musí lepšie koordinovať túto nezastupiteľnú úlohu. Nemôže presúvať zodpovednosť za vývoj školstva na župy a obce. Musí pripraviť takú reformu, ktorá zoptimalizuje počet školských zariadení a pedagogických pracovníkov v nich, posilní moderné, dobre vybavené a prosperujúce školské zariadenia a naopak zruší malé, ktoré často slúžia len na podnikanie istej skupiny ľudí. Túto reformu treba uskutočniť v čo najkratšom čase v spolupráci s učiteľmi, zamestnávateľmi a politickými stranami. Je to vážny celospoločenský problém a každý deň odkladu jeho riešenia prináša nevyčísliteľné škody. Školskú reformu treba uskutočniť v čo najkratšom čase.