Legálne pálenie za nereálnych podmienok

Médium: Hospodárske noviny, Dátum 25.09.2018

Autor: Katarína Runnová

Nové pravidlá o domácom pálení alkoholu sa na prvý pohľad zdali krokom smerom k občanom.
No nejasnosti nahrávajú rozšíreniu čierneho trhu.

O dôsledkoch novely páleničiarskeho zákona sa diskutuje už mesiace. Záchranným kolesom pre veľkých výrobcov a stavovské organizácie sa zdal prvotný odmietavý postoj agrorezortu v medzirezortnom pripomienkovaní. Ani ten však situácii nepomohol. Po minulotýždňovom schválení možnosti domáceho pálenia alkoholu sa smerom k vláde spustila vlna kritiky. Spokojní pravdepodobne nie sú ani tí, ktorí by mali byť – občania.

Administratívne zaťaženie
Nejasné podmienky boli jedným z hlavných dôvodov, prečo rezort pôdohospodárstva spočiatku odmietal schválenie pôvodného návrhu strany Most-Híd. Kontrola reálneho množstva alkoholu, ktoré súkromný výrobca destilátu vyprodukuje, sa totiž zdá problematická. Reakcia navrhovateľov na seba nenechala dlho čakať a poslanci pripravili pozmeňujúce návrhy. „Postup je presne taký, aký má Rakúsko. Odkopírovali sme model, ktorý sa tam používa a funguje,“ objasnil zmeny Peter Antal, jeden z predkladateľov novely. Podľa prezidenta Ovocinárskej únie Mariána Vargu síce podobné postupy fungujú v Rakúsku či Nemecku, no mentalita národa i podmienky pálenia sú v týchto krajinách na inej úrovni. Zákon totiž jasne neurčuje spôsob kontroly stanoveného množstva a kvality vyrobeného destilátu. Tibor Gregor, výkonný riaditeľ Klubu 500, ako príklad uvádza susednú krajinu. „V Maďarsku sa v minulých rokoch veľmi rozšíril čierny trh s doma vyrobenými destilátmi práve v dôsledku prijatia obdobnej právnej úpravy,“ vysvetľuje Gregor. Dokazuje to napríklad nižší výber daní či konanie Európskej komisie voči Maďarsku.
Podľa Erika Čížeka, predsedu občianskeho združenia Fórum Pi s rozumom, bude pre bežného človeka vypálenie limitovaného množstva alkoholu predražené a nepohodlné. Navyše pritom musí plniť nejasné podmienky. „Novela je nedomyslená a skôr podnieti špekulantov k čiernemu páleniu. Príležitosť uvidia hlavne v nedoriešených častiach novely, ktorých je v oblasti kontroly viac než dosť,“ dodáva.

Nevýhody pre všetky strany
Vo väčšine krajín Európskej únie nie je domáce pálenie alkoholu povolené, výnimkou nie sú ani Česko či Poľsko. „Ak ho niekde zaviedli, predchádzalo tomu odsúhlasenie Európskou komisiou a nastavenie vyspelých kontrolných mechanizmov,“ vysvetľuje Čížek. Podľa kritikov novely je totiž takto prijatý zákon v rozpore so smernicou Európskej únie. „Dá sa predpokladať, že v dohľadnom čase bude Slovensku tento rozpor vyčítať priamo Európska komisia,“ hovorí Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska.
Otázne preto zostáva, pre koho bol zákon vlastne vytvorený a na základe čoho bol schválený. Jeho plusy totiž nevidia stavovské organizácie zastupujúce výrobcov a predajcov alkoholu, veľkovýrobcovia, pestovateľské pálenice a vychádzajúc zo znenia podmienok domáceho pálenia ani samotný občan. Napríklad prezident Ovocinárskej únie Marián Varga priznáva, že v tejto situácii nevie zaujať jednoznačné stanovisko. Tento rok je totiž charakteristický aj nadmernou úrodou ovocia, a teda i sliviek či marhúľ. Preto by sa mohlo zdať, že pestovatelia, ktorí kvôli nízkym odbytovým cenám nemajú motiváciu zbierať ani predávať svoju úrodu, nájdu útechu v možnosti domáceho pálenia. Varga uznáva, že ak je nadúroda a má zostať pod stromami nezužitkovaná, treba ju zhodnotiť za každú cenu. A to aj za cenu vzniku domácich páleníc. Na druhej strane však pripúšťa, že osoby, ktoré doteraz pálili alkohol načierno, to kvôli novele meniť nebudú, pretože sa im to z finančného ani zo žiadneho iného hľadiska neoplatí. Podľa Čížeka sa zákon zdá skôr ako krok politický než pragmatický a kontrolné mechanizmy sa budú musieť dolaďovať za pochodu.

PODMIENKY DOMÁCEHO PÁLENIA ALKOHOLU PODĽA SCHVÁLENEJ NOVELY ZÁKONA – Minimálny vek 18 rokov – Vlastníctvo destilačného zariadenia spĺňajúceho zákonné podmienky – Zákaz použitia vyrobeného destilátu na inú ako súkromnú spotrebu (nesmie sa predávať ani uvádzať na trh) – Maximálny objem vyrobeného liehu je 25 litrov na osobu za kalendárny rok – V prípade, že definíciu súkromného výrobcu destilátu spĺňa viac členov domácnosti, obmedzenie maximálne 25 litrov destilátu ročne sa uplatňuje na celú domácnosť – Povinnosť oznámenia začiatku pálenia colnému úradu na príslušnom tlačive – Výroba sa môže realizovať v najviac stolitrovom destilačnom zariadení – Na výrobu je možné použiť iba ovocie z vlastnej pestovateľskej činnosti – Z vypáleného alkoholu je povinné odviesť daň