Klub 500 žiada ospravedlnenie od Matoviča, v stimuloch pre Mondi nevidí problém

Médium: pravda.sk, Datum  23. 03. 2016

Zamestnávatelia združení v Klube 500 nevidia problém v schválení investičnej pomoci pre spoločnosť Mondi SCP. Odmietajú kritiku zo strany opozičných poslancov Igora Matoviča (OĽaNO) a Jany Kiššovej (SaS), ktorým sa nepáči schválenie daňovej úľavy vo výške 49 mil. eur pre ružomberské papierne päť dní po voľbách, a to bez toho, aby o udelení štátnej pomoci rozhodla vláda, ale len Ministerstvo hospodárstva SR. Podľa vyjadrení poslancov sa na schválenú investičnú pomoc musia teraz poskladať malí a strední podnikatelia. „V tejto súvislosti sa pýtame pána Matoviča a pani Kiššovej, na základe akých ekonomických prepočtov sa dopracovali k tvrdeniu, že vláda zoberie peniaze 40 tisíc malým a stredným podnikateľom a dá ich jednému podnikateľovi, nakoľko v tomto prípade nejde o investičnú pomoc vo forme priamych finančných príspevkov, ale vo forme daňových úľav. Uvedené vyjadrenie je absolútne nepravdivé, zavádzajúce a klamlivé. Tým, že stimul je poskytnutý formou daňových úľav, nik sa nikomu na nič neskladá!“ uviedol predseda Klubu 500 Vladimír Soták. Klub 500 žiada od spomínaných poslancov, aby sa za svoje tvrdenia ospravedlnili. „Bez firiem ako Mondi SCP nebude ani na platy učiteľov, ani na platy poslancov, ich asistentov a ich kancelárie,“ uzavrel Soták. Poskytnutie stimulu pre Mondi SCP ešte musí schváliť Európska komisia. Tá bude rozhodovať, či je investičná pomoc zlučiteľná s vnútorným trhom Európskej únie. Podľa Ministerstva hospodárstva SR bolo poskytnutie investičnej pomoci v súlade s platnou slovenskou legislatívou. „Žiadosť o poskytnutie investičnej pomoci bola posúdená v intenciách zákona o investičnej pomoci, ktorý je schválenou schémou pomoci Európskou komisiou. Navrhovaná investičná pomoc podlieha oznámeniu Slovenskej republiky Európskej komisii o posúdenie zlučiteľnosti navrhovanej pomoci s vnútorným trhom EÚ. Do tohto času nemožno poskytnúť spoločnosti pomoc. S konečnou platnosťou o schválenej pomoci rozhodne Brusel,“ reagoval v utorok rezort hospodárstva. Ružomberská spoločnosť Mondi SCP plánuje vo svojom závode začať s výrobou nového produktu. Podnik chce investovať do výroby recyklovaného kartónového vlnitého papiera zhruba 310 mil. eur. Vďaka plánovanej investícii by malo podľa investičného zámeru, ktorý je už predložený na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA), vzniknúť 90 nových pracovných miest. S realizáciou projektu chce ružomberská firma začať v prvom kvartáli roka 2018. O niečo vyše roka by sa malo začať s výrobou nového výrobku. Nový produkt sa bude vyrábať z recyklovaného odpadového papiera a kartónu zo separovaného zberu v komunálnej aj podnikateľskej sfére. Druhou zo vstupných surovín bude bielená buničina z vlastnej produkcie. Mondi SCP v súčasnosti vyrába papier na štyroch papierenských strojoch. Ich produktom je predovšetkým nenatieraný grafický papier a v menšej miere aj obalový papier vyrábaný z bielenej buničiny. V roku 2015 vyrobil ružomberský podnik viac ako 62 tisíc ton obalového papiera a vyše 560 tisíc ton grafického papiera. Mondi SCP, a.s. Ružomberok je jedným z najväčších výrobných podnikov skupiny Mondi a najväčší integrovaný závod na výrobu papiera a celulózy v SR. Skupina Mondi podľa zverejnených údajov na webovej stránke zamestnáva 26 tisíc pracovníkov v 31 krajinách.