Klub 500 víta navýšenie štátnej pomoci, so sprísňovaním opatrení však nemôžeme súhlasiť

Zamestnávatelia združení v Klube 500 oceňujú, že vláda vzala do úvahy hlas priemyslu a navyšuje a rozširuje štátnu pomoc. To je cesta, ktorá dokáže v tejto náročnej situácii zachrániť slovenskú ekonomiku. Naopak, s neuváženými, nepremyslenými a neprediskutovanými návrhmi ministrov zdravotníctva a vnútra, ktorí počítajú s ešte väčším sprísnením protipandemických opatrení, nesúhlasíme.

Slovensko i jeho priemysel sa nachádzajú v bezprecedentnej situácii a pre jej zvládnutie je kľúčové zachovať rozvahu a pokoj. Klub 500 oceňuje, že premiér, ministri financií a práce vzali do úvahy návrhy zamestnávateľov a predlžujú a navyšujú štátnu pomoc pre zamestnávateľov i drobných živnostníkov. „Klub 500 preto oceňuje, že vláda navyšuje príspevok v rámci štátnej pomoci. Vnímame to aj ako výsledok obnoveného dialógu s vládou v rámci Ekonomického krízového štábu.“ hovorí výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

Klub 500 je presvedčený, že len podobnou diskusiou k epidemiologickým opatreniam, COVID automatu, ale aj k Plánu obnovy môžeme spoločne pripraviť opatrenia a návrhy, ktoré budú na prospech ekonomiky Slovenska a jeho obyvateľov.

Klub 500 vyzýva na urýchlené prehodnotenie jednotlivých opatrení COVID automatu tak, aby prioritami bolo vzdelávanie a zachovanie chodu ekonomiky. Nie je prijateľné, ak napríklad v čiernej fáze by sme zastavili všetky fabriky s výnimkou kritickej infraštruktúry, ponechali by sme zatvorené školy, ale ponecháme umožnené návštevy vo väzniciach!“ uzavrel výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.