Klub 500 víta navýšenie štátnej pomoci. Bez nej by mnohé podniky definitívne skončili

Hranice poklesu tržieb by sa mali rozdeliť po 10 percent.

Navýšenie a rozšírenie príspevkov štátnej pomoci pomôže mnohým slovenským podnikom a ich zamestnancom prežiť. Klub 500 víta schválenie balíka Prvá pomoc plus, ktorá zvyšuje limity finančných príspevkov na udržanie pracovných miest, ako aj rozšírenie pomoci pre ďalšie postihnuté sektory. Združenie najväčších slovenských zamestnávateľov zároveň navrhuje, aby sa prerozdelili hranice poklesu tržieb na viacero úrovní, v rozmedzí 10 percent.

 „Považujeme to za najvýznamnejšie rozhodnutie, ktoré deklaruje jasnú snahu vlády o udržanie pracovných miest, udržanie zamestnanosti a následné naštartovanie ekonomiky v roku 2021. Klub 500 ďakuje Vláde Slovenskej republiky, predsedovi vlády a ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny za prípravu, predloženie a schválenie návrhu,“ hovorí výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

Združenie najväčších slovenských zamestnávateľovvníma pozitívne, že štátna pomoc sa rozširuje a budú ju môcť čerpať aj ďalšie sektory postihnuté koronakrízou, ako napríklad cestovný ruch, kultúra či šport. Klub 500 však okrem toho prichádza aj s návrhom, aby sa prerozdelili hranice poklesu tržieb na viac úrovní:

Z hľadiska spravodlivosti schválených opatrení navrhujeme, aby sa po novom rozdelili hranice poklesu tržieb na viacero úrovní, a to po 10 percentách (od 10 %, nad 20 %, 30 %, 40 %, 50 %…. 80 %). Máme za to, že uvedená zmena by zabezpečila spravodlivejšie rozdelenie pomoci pre zamestnancov postihnutých firiem. Je totiž zásadný rozdiel medzi situáciou firmy s 20-percentným 40-percentným poklesom tržieb, alebo v prípade spoločnosti s 19,9- percentným poklesom, ktorá nemá nárok na žiadnu pomoc,“ vysvetľuje výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

Už prijatie Prvej pomoci plus považuje Klub 500 za ústretový krok, no zároveň verí že v tomto duchu prídu čoskoro aj ďalšie  pozitívne rozhodnutia vlády.