Oceňujeme 300-miliónovú investíciu v Mondi SCP

Klub vlastníkov a spoluvlastníkov podnikov zamestnávajúcich viac ako 500 zamestnancov (Klub 500) vysoko oceňuje rozhodnutie vlastníkov skupiny Mondi SCP realizovať investíciu v hodnote viac ako 300 miliónov eur práve na Slovensku, v areáli ružomberských papierní

Investícia do nového moderného papierenského stroja na výrobu obalov z recyklovaného papiera je podľa Klubu 500 dobrou správou pre Slovensko nielen z pohľadu svojej výšky a jej vplyvu na rast hrubého domáceho produktu Slovenska, ale aj z ekologického hľadiska, pretože nový papierenský stroj bude vyrábať obalový kartónový papier zo separovaného odpadu z komunálnej aj podnikateľskej sféry.

Samotná investícia je významnou aj z regionálneho pohľadu, nakoľko po jej uvedení do prevádzky si v nej nájde zamestnanie viac ako 100 zamestnancov a výroba papiera stúpne v Ružomberku o viac ako 50 %. Toto rozhodnutie hodnotí Klub 500 ako významný krok z hľadiska udržateľnosti prevádzky výroby papiera v Ružomberku a na Slovensku.

V tejto súvislosti Klub 500 žiada vládu SR a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, aby v súvislosti s pripravovaným Strategickým plánom rozvoja dopravy SR do roku 2030 zaradila ako prioritnú úlohu prípravu a realizáciu prepojenia diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R1.

Podľa Klubu 500 práve realizácia uvedeného prepojenia zabezpečí riešenie v súčasnosti kritickej dopravnej situácie v Ružomberku a z národohospodárskeho pohľadu odkloní kamiónovú dopravu z horského priechodu Donovaly a zároveň dobuduje európsky významný cestný koridor TEN-T (R1 Trnava – Nitra – Žiar nad Hronom – Zvolen – Banská Bystrica – Ružomberok).