Klub 500 nesúhlasí s klimatickým balíkom Fit for 55

Médium: Aktuality, Dátum: 25.01.2022 

Klub 500 nesúhlasí s predstaveným európskym klimatickým balíkom Fit for 55. Je presvedčený, že v takej podobe, ako ho predstavila Rada vlády SR pre Európsku zelenú dohodu, poškodí konkurencieschopnosť slovenského a európskeho priemyslu. 

Uviedol to výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

Článok na portáli Aktuality môžete čítať TU

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Klub 500 považuje za nevyhnutné vytvoriť väčší priestor a verejnú diskusiu pre analýzu alternatív zníženia emisií skleníkových plynov. „Požiadavky, vyplývajúce z balíčka Fit for 55 na zníženie čistých emisií skleníkových plynov aspoň o 55 percent do roku 2030 a nasmerovanie Európskej únie ku dosiahnutiu klimatickej neutrality do roku 2050, sú z hľadiska klimatickej zmeny dôležité, no zároveň vysoko ambiciózne a otvárajúce zásadné otázky ohľadom skutočných možností ich dosiahnutia,“ konštatuje Gregor.

Vznik pracovných skupín

Rada vlády SR pre Európsku zelenú dohodu na svojom druhom zasadnutí v pondelok (24. 1.) odsúhlasila vznik pracovných skupín pre oblasti energetiky, priemyslu, pôdohospodárstva, výstavby, dopravy a obehového hospodárstva a odporučila svojim členom ukončiť rozporové konania. K jednotlivým legislatívnym návrhom balíčka Fit for 55 si Klub 500 podľa vlastných vyjadrení uplatnil stanoviská, pričom legislatívny proces nebol otvorený a rozporové konania neboli ukončené.

Európska komisia predložila minulý rok ambiciózny legislatívny balík s označením Fit for 55. Jeho zámerom je prispôsobiť politiku EÚ v oblasti klímy, energetiky, využívania pôdy, dopravy a daní zníženiu čistých emisií skleníkových plynov do roku 2030 o najmenej 55 percent v porovnaní s úrovňami z roku 1990.