Klub 500 je znepokojený útokmi na adresu M. Fiľa, Eco-Invest a SCP

Médium: teraz.sk, Dátum 04. 04. 2017
Autor: Tasr

Klub 500 je znepokojený opakovanými slovnými útokmi opozičných politikov na adresu pána Milana Fiľa, spoločnosti Eco-Investment a Mondi SCP. Vytĺkanie politického kapitálu a zneužívanie mediálne citlivých tém, ktorými bezpochyby sú úspešné príbehy privatizácie a transformácie štátnych podnikov sa, žiaľ, stáva základom politického boja na Slovensku. Uviedol to výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

„Klub 500 zásadne nesúhlasí s vyjadreniami niektorých poslancov na adresu pána Milana Fiľa. Z pohľadu Klubu 500 si tieto vyjadrenia zaslúžia verejnú kritiku, pričom ich považujeme za zásadný odklon od výkonu poslaneckého mandátu hraničiaci z jeho zneužívaním,“ uviedol ďalej Klub vlastníkov a spoluvlastníkov podnikov zamestnávajúcich viac ako 500 zamestnancov (Klub 500).

Privatizácia spoločnosti Severoslovenské celulózky a papierne (SCP) je podľa názoru Klubu 500 jedným z úspešných príbehov transformácie štátneho podniku na Slovensku. Výsledkom privatizácie nie sú ruiny, nie je konkurz, naopak výsledkom privatizácie je medzinárodne uznávaný podnik pevne začlenený do jednej z najvýznamnejších skupín podnikov v odvetví výroby celulózy a papiera. Transformácia podniku na Mondi SCP, a. s., je základom rozvoja celého regiónu Dolného Liptova, a to nielen v odvetví celulózo-papierenského priemyslu, ale naprieč celou ekonomikou v rámci rozvinutých dodávateľsko-odberateľských vzťahov. Úspešná realizácia mnohých strategických investícií skupiny Mondi práve v ružomberskom závode dáva predpoklad dlhodobej udržateľnosti podniku a zamestnanosti v regióne.

Klub 500 je znepokojený vývojom situácie v Národnej rade (NR) SR, nad súčasnou úrovňou politickej kultúry a nad problémami, ktoré riešia a v mnohých prípadoch „vyrábajú“ poslanci NR SR. Namiesto toho, aby poslanci pripravovali kvalitné návrhy zákonov, ktoré zlepšia podnikateľské prostredie, zvýšia ekonomickú úroveň Slovenskej republiky, a tým zlepšia životnú úroveň jej obyvateľov, stavajú sa na úroveň bulvárnych denníkov, ktorých jediným cieľom je mediálna prezentácia za akúkoľvek cenu.