Klub 500 chce zamestnávať viac Rómov

Médium: STV2, Datum  22. 02. 2016,

Marta JANČKÁROVÁ, moderátorka ——————– Klub 500 chce zvyšovať konkurencieschopnosť Slovenska aj zamestnávaním väčšieho počtu Rómov. O šanci pre marginalizované komunity informoval predseda klubu Vladimír Soták. Klub 500 združuje zamestnávateľov nad 500 pracovníkov. Podľa nich sa v sociálne odkázanej rómskej komunite skrýva obrovská pracovná sila. Podchytiť chcú najmä mladú generáciu. Vladimír SOTÁK, predseda Klubu 500 ——————– Nestačí poukazovať na nich, že sú takí alebo takí, keď nedostanú šancu a tá šanca musí byť ináč, nie ako bola dávaná doteraz. V tomto smere, myslím si, že je dobre, dobre nasmerovaná diskusia a ak budeme v tom pokračovať, z našej strany určite budeme mať záujem, tak sa môžeme dostať za pár rokov o hodne ďalej.