Klub 500 chce urýchliť stavbu R1 z B. Bystrice do Ružomberka

denník: webnoviny.sk, dátum: 25.6.2015, autor: SITA

Predĺženie R1 na Liptov s jej napojením na diaľnicu D1 žiada Klub 500 uprednostniť pred stavbou R3 z Banskej Bystrice do Martina. Ministerstvo dopravy uviedlo, že trasovanie diaľnic je odborná záležitosť a preto presadzuje riešenia, ktoré navrhnú odborné štúdie realizovateľnosti vypracované na základe medzinárodne uznávaných metodík a dopravných intenzít.

Klub 500 navrhuje urýchliť výstavbu rýchlostnej cesty R1 z Banskej Bystrice do Ružomberka. Organizácia združujúca spoločnosti s vyše päťsto zamestnancami žiada uprednostniť predĺženie R1 na Liptov s jej napojením na diaľnicu D1 pred stavbou R3 z Banskej Bystrice do Martina. Klub 500 odporúča ťah R3 cez Turiec projektovo pripraviť tak, aby mohol byť postavený po ukončení severnej časti R1.

Klub 500 navrhuje ako prioritné pokračovanie prípravných a realizačných prác na dobudovaní prepojenia D1 a R1 v koridore trasy Banská Bystrica – Ružomberok,“ informovala organizácia. Medzi viacerými argumentmi pre túto trasu uviedla, že ide o alternatívu spojenia Bratislavy s Košicami po D1 v prípade obmedzenia dopravy medzi Žilinou a Ružomberkom. Môže mať tiež význam pre cestovný ruch v zimných strediskách.

Podnikatelia spochybňujú neustále zmeny

Ministerstvo dopravy reagovalo, že trasovanie diaľnic je odborná záležitosť a preto presadzuje riešenia, ktoré navrhnú odborné štúdie realizovateľnosti vypracované na základe medzinárodne uznávaných metodík a dopravných intenzít.

„Samozrejme sme pripravení vypočuť si všetky relevantné argumenty, aj tie od klubu 500. Rozhodnutia o výstavbe nových diaľnic by mali byť robené na odbornej, a nie politickej úrovni,“ informoval v stredu agentúru SITA rezortný hovorca Martin Kóňa. „V zmysle záverov Dopravného modelu koridorov diaľnic a rýchlostných ciest každý z týchto koridorov má svoje opodstatnenie a preto je nutné urobiť štúdie realizovateľnosti koridorov rýchlostných ciest R1 a R3,“ dodal. Keďže štúdie ešte nie sú hotové, nie sú známe ich závery.

Podnikatelia spochybňujú spôsob neustálych zmien schválených koncepcií, ktoré v konečnom dôsledku spôsobujú neustále posúvanie termínov a odďaľovanie termínu konečného dobudovania diaľnice D1, ako aj prepojenia na R1. Trasu R3 Banská Bystrica – Martin považujú za nový variant, ktorý nebol dosiaľ analyzovaný z pohľadu napojenia na D1. „Realizácia tohto variantu si vyžaduje zmenu doposiaľ schválených koncepcií budovania rýchlostných ciest R1, R2, R3,“ uviedol Klub 500.

Ministerstvo dopravy má zabezpečiť pokračovanie prípravy úseku R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča podľa výsledkov štúdie realizovateľnosti do 31. marca 2016. „Príprava bude pokračovať vypracovaním súťažných podkladov pre vyhlásenie verejného obstarávania na výber spracovateľa dokumentácie pre stavebné povolenie,“ priblížil Kóňa.

R1 odľahčí cestu I/59 cez Donovaly

Do tohto termínu má tiež začať verejné obstarávanie na vypracovanie zámeru vplyvov na životné prostredie (EIA) pre stavbu obchvatu Ružomberka na R1. „Príprava bude pokračovať vypracovaním súťažných podkladov pre vyhlásenie verejného obstarávania na výber spracovateľa zámeru EIA, ktorý bude podkladom pre proces posúdenia vplyvov stavby na životné prostredie,“ uviedol Kóňa. „Časové a finančné zámery výstavby budú známe až po ukončení procesu EIA po spracovaní ďalších, podrobnejších stupňov projektovej dokumentácie – dokumentácie pre územné rozhodnutie a dokumentácie stavebného zámeru,“ dodal hovorca.

R1 Banská Bystrica – Ružomberok bude mať nespochybniteľný význam pre Žilinský a Banskobystrický kraj. „Predĺženie cesty R1 odľahčí cestu I/59 cez Donovaly a intravilán mesta Ružomberok i obce Liptovská Osada najmä od tranzitnej ťažkej dopravy,“ vyplýva z analýzy sociálno-ekonomickej situácie regiónu Liptov v okresoch Liptovský Mikuláš a Ružomberok.

Na súbežnej ceste I/59 nie je možné zvýšenie jej kapacity rozšírením pruhov alebo pridaním pruhu pre pomalé vozidlá. Horský prechod Donovaly je po snežení často neprejazdný a obmedzuje premávku ťažkej nákladnej dopravy.