Firmy nechcú stavať sociálne byty

Médium: TA3, Dátum  14.07.2018

 

DÚBRAVSKÝ Jozef, moderátor
——————–
Rezort práce chce presvedčiť Slovákov žijúcich v zahraničí, aby sa vrátili späť do svojej krajiny. Podľa ministra práce ich k tomu bude motivovať aj zabezpečenie bývania, preto hovorí o potrebe výstavby sociálnych bytov. Zamestnávatelia sa ale do nej príliš nehrnú. Nechcú pri výstavbe nájomných bytov či sociálnych bytov nahrádzať štát.

JEŽOVÁ Lenka, redaktorka
——————–
Na Slovensku je takmer 81 tisíc voľných pracovných miest. 150 tisíc Slovákov pritom krátkodobo pracuje v zahraničí. Minister práce ich chce preto motivovať, aby sa vrátili domov.

RICHTER Ján, minister práce, sociálnych vecí a rodiny /Smer-SD/
——————–
Prvá priorita byty, to znamená, ak sa majú vrátiť, musia sa vrátiť tak, aby vedeli sme im primerane poskytnúť byt, to znamená výstavba sociálnych bytov a druhá je mzdová politika.

JEŽOVÁ Lenka, redaktorka
——————–
Od mája je v platnosti zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. Jednou z možností, ako sa do tohto typu ekonomiky zapojiť, je výstavba sociálnych bytov. Na stránke ministerstva ale zatiaľ nesvieti ani jeden registrovaný záujemca.

GREGOR Tibor, výkonný riaditeľ Klubu 500
——————–
Sociálne podniky bývania, ktoré pripravilo ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny je iná cieľová skupina, ako potrebujú zamestnávatelia.

SR Stanovisko AZZZ
——————–
Poskytovať ubytovanie sociálne slabším rodinám by malo byť úlohou najmä štátu.

PÁLENÍK Michal, riaditeľ Inštitútu zamestnanosti
——————–
Stále nie je ten prvý pionier, ktorý by vyskúšal, ako tento zákon funguje v praxi. Stále ani úradníci nevedia, ako ten zákon vykladať, musia tam prísť nejaké interné predpisy. Takže keď už sa ten prvý prejde a bude úspešný, pevne verím, že ostatní sa k tomuto trendu pridajú a budú robiť sociálne bývanie aj pre viacej ľudí.

JEŽOVÁ Lenka, redaktorka
——————–
Výstavbu nájomných bytov dotuje aj rezort dopravy cez Štátny fond rozvoja bývania. Podobne ako pri sociálnych bytoch, aj v tomto prípade sú kritériá na to, kto v nich môže bývať. Ľudia žijúci v jednej domácnosti nesmú mať príjem vyšší ako 5-násobok životného minima.

VICIAŇOVÁ Zuzana, odbor komunikácie ministerstva dopravy
——————–
Úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania na obstaranie bytov pre iné právnické osoby, sa poskytujú do výšky 80 percent obstarávacej ceny bytu, maximálne však do 60 tisíc eur s dobou splatnosti do 30 rokov a s úrokovou sadzbou 1 percento.

GREGOR Tibor, výkonný riaditeľ Klubu 500
——————–
Je tu ešte istá dotačná zložka podpory, kde vlastne podľa zákona o dotáciách ministerstvo dopravy poskytuje dotácie, ale len pre obce a mestá a Vyššie územné celky. Táto dotácia sa pohybuje podľa štandardu a do 40 percent obstarávacej ceny bytu.

JEŽOVÁ Lenka, redaktorka
——————–
Firmy by najviac privítali, ak by ich štát finančne podporoval pri výstavbe podnikových bytov. Existujúce dotácie sú totiž primárne určené na znižovanie nezamestnanosti alebo pomoc ľuďom zo sociálne slabšieho prostredia.

GREGOR Tibor, výkonný riaditeľ Klubu 500
——————–
Ako najvhodnejšia je kombinácia vlastných zdrojov, kombinácia pôžičky zo Štátneho fondu rozvoja bývania a kombinácia dotácie.

STUŠKA Michal, hovorca ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
——————–
My podporujeme podporovať nájomné bývanie prednostne tam, kde dnes chýbajú kvalifikovaní mladí ľudia, aby tam mohli prísť investície, aby tam vznikali nové pracovné miesta.

JEŽOVÁ Lenka, redaktorka
——————–
Či vláda a zamestnávatelia nájdu spôsob ako dotovať aj podnikové byty, je ale zatiaľ otázne. Lenka Ježová, TA3.