Firmy márne hľadajú špičkových manažérov

Médium: STV1, Dátum 13.06.2018

Janette ŠTEFÁNKOVÁ, moderátorka
——————–
Nadnárodné koncerny na Slovensku márne hľadajú špičkových manažérov. Absolventi vysokých škôl nemajú dostatočné jazykové schopnosti. Chýbajú im aj takzvané mäkké zručnosti. Nevedia riešiť konflikty, organizovať či rozhodovať sa. Kvalifikovaní pracovníci chýbajú vo všetkých odvetviach, najmä však v oblasti informačných technológií.

Monika MAŤOVÁ, redaktorka
——————–
Klub 500 združuje zamestnávateľov, ktorí majú viac ako 500 zamestnancov. Často musia odmietať zákazky. Hovoria, že na Slovensku nemá kto pracovať.

Tibor GREGOR, Klub 500
——————–
Naši členovia už v súčasnosti zamestnávajú mnohých manažérov zo zahraničia, z Nemecka, z Rakúska, aj stredné manažérske kádre sú zamestnaní z Rakúska, z Nemecka, nakoľko na Slovensku táto pracovná sila nie je a zo škôl sa na trh takáto kvalifikovaná pracovná sila nedostáva.

Gabriel GALGÓCI, Americká obchodná komora v SR
——————–
Chýbajú nám určité mäkké zručnosti absolventov, chýba nám jazyková pripravenosť.

Marián MAREK, Republiková únia zamestnávateľov
——————–
Základný problém je v tom, že nedostávame z vysokých škôl ani takú kvalitu, ani takú štruktúru, ako by sme potrebovali.

Monika MAŤOVÁ, redaktorka
——————–
Poznatky z praxe ukázali, že zhruba 60 percent absolventov vysokých škôl sa každoročne nezamestná v odbore, ktorý študovali.

Alexander MATUŠEK, prezident Združenia automobilového priemyslu SR
——————–
Je to obrovská neefektivita. Nikto z nás si do domácnosti nekupuje 60 percent vecí, ktoré nepotrebuje. Ak sa pozrieme na školstvo, práve toto naše školstvo produkuje.

Martina LE GALL, prezidentka Francúzsko-slovenskej obchodnej komory
——————–
Spoločenská objednávka existuje a ja sa pýtam, kto to zrealizuje.

Monika MAŤOVÁ, redaktorka
——————–
Porovnávania ukazujú, že na Slovensku študujeme zhuba o rok dlhšie, než je typické v krajinách OECD. Podnikatelia zdôrazňujú, že školstvo, ktoré produkuje nezamestnateľných absolventov, je vo veľkej miere financované z ich daní. Rok navyše podľa nich stojí daňových poplatníkov od 100 do 170 miliónov eur. Podľa zamestnávateľov musí štát začať intervenovať do systému a obsahu vysokoškolského vzdelávania, inak sa na prestížne posty nadnárodných spoločností Slováci nedostanú.

Marek ŠMID, prezident Slovenskej rektorskej konferencie
——————–
Sme pripravení na taký dialóg, plne samozrejme. Sú rôzne myšlienky tohoto druhu, sú tu aj nové myšlienky, ktoré zatiaľ nenadobudli takú povahu, aby boli niekým schválené.

Mário LELOVSKÝ, viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov
——————–
Pani ministerka potvrdila, že príde s návrhom založenia pracovnej expertnej skupiny, ktorá by materiál začala rozpracovávať tak, aby sme nemuseli čakať celé leto.

Peter BUBLA, hovorca ministerstva školstva
——————–
Platí jej prísľub, ktorým dala, že má vzniknúť expertná skupina, ktorá sa má zaoberať terciálnym vzdelávaním. Predpokladáme vznik tejto skupiny v najbližších týždňoch.

Monika MAŤOVÁ, redaktorka
——————–
V skupine expertov budú zástupcovia ministerstva školstva, práce, odborov vysokých škôl, zamestnávateľov a Národnej rady. Ak sa na spoločnom rokovaní dohodnú, reforma vysokoškolského vzdelávania sa dostane do praxe v roku 2021. Monika Maťová, RTVS.