Firma Gestamp by mala využiť miestnych dodávateľov

Médium: sme.sk, Datum 18. 09. 2016, Autor: TASR
V priamej súvislosti s investičným zámerom má do konca roku 2021 vzniknúť 229 nových pracovných miest,

NITRA. Firma Gestamp Nitra, s. r. o., ktorá žiada od štátu investičnú pomoc, by sa podľa návrhu Klubu 500 mala zaviazať využiť miestnych dodávateľov.

Vyplýva to z pripomienkového konania k zámeru zverejneného Ministerstvom hospodárstva (MH) SR.

„Klub 500 víta príchod nových investorov a investícií na Slovensko, nakoľko tieto sú pri správnom nastavení predpokladom ďalšieho rozvoja lokálnych subdodávateľských reťazcov a rastu HDP Slovenska. Klub 500 preto navrhuje, aby sa investor v rámci poskytnutia investičných stimulov zaviazal k využitiu lokálnych dodávateľov,“ priblížil v zásadnej pripomienke Klub vlastníkov a spoluvlastníkov podnikov zamestnávajúcich viac ako 500 zamestnancov. Rezort hospodárstva SR však túto pripomienku neakceptoval.

V zverejnenom zámere MH SR uviedlo, že spoločnosť Gestamp Nitra, s. r. o., žiada od štátu investičnú pomoc 9 miliónov eur na vybudovanie nového závodu na výrobu oceľových a hliníkových lisovaných dielov pre automobilový priemysel v Lužiankach, v okrese Nitra, vo forme dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku.

„Realizácia investičného zámeru v nominálnej výške 100 miliónov eur je rozložená na obdobie rokov 2016 až 2018. V priamej súvislosti s investičným zámerom sa do konca roku 2021 vytvorí 229 nových pracovných miest,“ spresnil rezort hospodárstva.

Podstatou investičného zámeru je vybudovanie nového závodu na produkciu lisovaných oceľových a hliníkových dielov pre osobné vozidlá, pričom celá plánovaná produkcia sa bude následne predávať slovenským výrobcom osobných automobilov.

Gestamp Nitra, s. r. o., so sídlom v Bratislave vznikla 14. augusta 2014 pod obchodným menom Kalegra, s. r. o. Predmetom jej činnosti je najmä výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky. Jej jediným spoločníkom je španielska firma Gestamp Automoción, S. A., Abadiano.

Podľa MH SR bola skupina Gestamp založená v roku 1997. V súčasnosti je považovaná za lídra v navrhovaní a výrobe automobilových kovových komponentov a jedného z najväčších svetových výrobcov v automobilovom priemysle. Počet zamestnancov žiadateľa pomoci na úrovni skupiny v roku 2014 dosiahol 31.744.