Farmári: Novela zákona o pôde prinesie chaos

Médium: RTVS – STV1, Dátum 06.10.2017

Jana MAJESKÁ, moderátorka
——————–
Novela zákona o prenájme poľnohospodárskej pôdy spôsobí chaos a prinesie prepúšťanie. Zhodlo sa na tom 6 organizácií združujúcich farmárov a zamestnávateľov. Najviac im prekáža, že novela ruší automatickú obnovu nájomných zmlúv na pôdu. Podľa nich to prinesie extrémne administratívne zaťaženie a vytvorí priestor pre rôznych špekulantov. Všetky nájomné zmluvy bude totiž po novom treba obnoviť každý rok nanovo, a to s každým majiteľom.

Tibor GREGOR, výkonný riaditeľ Klubu 500
——————–
Vlastníctvo je veľmi rozdrobené, čo znamená, že máme veľmi veľa malých parciel a tie parcely majú veľmi veľa vlastníkov, to znamená, ak chce poľnohospodár podnikať, musí uzatvoriť v prípade veľkých, v prípade malých sú to stovky zmlúv, v prípade veľkých sú to tisícky nájomných zmlúv.

Rastislav MACHUNKA, viceprezident Asociácie zamestnáv. zväzov a združení SR
——————–
Je veľmi ťažké mnohých týchto ľudí osloviť, nájsť, nemajú vysporiadané ani vlastnícke vzťahy. Je to nesmierne administratívne náročné a je to, samozrejme, pre nich nevýhodné v tom zmysle, že musia potom aktívne vstupovať.