Európska zelená dohoda vezme slovenskému priemyslu ďalšie peniaze

Rada vlády SR pre Európsku zelenú dohodu na svojom druhom zasadnutí, v pondelok 24. 1. 2022, odsúhlasila vznik pracovných skupín pre oblasti energetiky, priemyslu, pôdohospodárstva, výstavby, dopravy a obehového hospodárstva a odporučila svojim členom ukončiť rozporové konania.

Klub 500 si uplatnil k jednotlivým legislatívnym návrhom balíčka Fit for 55 stanoviská, pričom legislatívny proces otvorený nebol a rozporové konania neboli ukončené. 

„Sme presvedčení, že balík zákonov Fit for 55 v tejto podobe poškodí konkurencieschopnosť slovenského a európskeho priemyslu a preto s nimi nemôžeme súhlasiť,“ komentoval závery envirorezortu výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor. „Požiadavky, vyplývajúce z balíčka Fit for 55, na zníženie čistých emisií skleníkových plynov aspoň o 55% do roku 2030 a nasmerovanie Európskej únie ku dosiahnutiu klimatickej neutrality do roku 2050 sú z hľadiska klimatickej zmeny dôležité, no zároveň vysoko ambiciózne a otvárajúce zásadné otázky ohľadom skutočných možností ich dosiahnutia.“ 

Z dôvodu komplexnosti tejto problematiky preto Klub 500 považuje za nevyhnutné vytvoriť väčší priestor a verejnú diskusiu pre analýzu alternatív zníženia emisií skleníkových plynov.