European Green Deal – Je naň správny čas?

Slovensko sa v týchto dňoch prihlásilo k iniciatíve na podporu Európskej zelenej dohody a Zelenej obnovy európskej ekonomiky (tzv. European Green Deal). Na prijatie tlačí Európska únia aj napriek tomu, že celá európska 27-ička vyprodukuje 4- až 5-násobne menej skleníkových plynov ako USA a Čína. Ambiciózny plán zeleného reštartu európskej ekonomiky podporilo Slovensko ako prvý štát Vyšehradskej štvorky, hoci Slovensko produkuje len 0,08% z celkového množstva skleníkových plynov. Podľa Klubu 500 by sa však Únia a rovnako aj Slovensko mali v tomto období sústrediť najmä na boj proti COVID-19 a smerovať prostriedky do odstraňovania hospodárskej krízy. Bez fungujúcich firiem a ekonomiky totiž nebudú prostriedky ani na ekologické inovácie a zariadenia šetrné k životnému prostrediu.

https://www.linkedin.com/company/klub-500