Duálne vzdelávanie má pomôcť trhu práce

RTVS, dátum: 01.04.2015, redaktor: Rita Fleischmanová

Janette ŠTEFÁNKOVÁ, moderátorka
——————–
Firmy, ktoré sa chcú zapojiť do duálneho vzdelávania, majú ešte niekoľko dní na to, aby sa uchádzali o certifikát pre svoje budúce študentské pracovisko. Potvrdil to minister školstva Juraj Draxler.

Viliam STANKAY, moderátor
——————–
Oddnes platí zákon o duálnom vzdelávaní. Chce podporiť firmy, aby k nim mohli žiaci odborných škôl chodiť na prax. Neskôr by si tam našli aj prácu. Väčšina zamestnávateľov zákon víta, Klub 500 má stále výhrady.

Rita FLEISCHMANOVÁ, redaktorka
——————–
Presné počty firiem, ktoré sa už tento rok od septembra zapoja do duálneho vzdelávania, bude známy až po 10. apríli. To je totiž hraničný termín, dokedy sa musia firmy uchádzať o certifikáciu budúceho pracoviska u zamestnávateľských zväzov.

Juraj DRAXLER, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR /Smer-SD/
——————–
10. apríla budeme vedieť, aký je záujem o duálne vzdelávania, koľko firiem reálne chce do tohto systému vstúpiť už tento rok.

Rita FLEISCHMANOVÁ, redaktorka
——————–
Napriek tomu, že väčšina zamestnávateľov so zákonom o odbornom vzdelávaní nemá problém, Klub 500 hovorí, že nie je dobrý. Podľa Tibor Gregora prinesie zmätok a chaos napríklad do vybavovania certifikátov pre jednotlivé pracoviská.

Tibor GREGOR, výkonný riaditeľ Klubu 500
——————–
Problém je v tom, že odborné duálne vzdelávanie riadi 12 materiálne a personálne na tento účel nevybavených inštitúcií. Ak firma bude chcieť a funguje v systéme duálneho vzdelávania napríklad v 5 odboroch, tak si musí vybaviť 5 rôznych potvrdení u 5 rôznych inštitúcií, napríklad zriadiť 5 centier odbornej prípravy, samostatne pre každý jeden odbor.

Juraj DRAXLER, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR /Smer-SD/
——————–
S Klubom 500 som pripravený do budúcnosti hovoriť o nielen duálnom vzdelávaní, ale vôbec o odbornom vzdelávaní.

Rita FLEISCHMANOVÁ, redaktorka
——————–
Premiér Robert Fico očakáva veľký záujem o duálne vzdelávanie zo strany žiakov. Za prácu totiž dostanú aj mzdu a môžu sa uchádzať aj o štipendiá. Podľa premiéra však lepšie prepojenie praxe a školy môže v budúcnosti priniesť menej nezamestnaných absolventov škôl.

Robert FICO, predseda vlády SR /Smer-SD/
——————–
Stretávame sa s tým, že máme absolventov stredných odborných škôl, ale aj gymnázií, ale aj univerzít, vysokých škôl, ktorí po ukončení vzdelania končia na úradoch práce a to predovšetkým z dôvodu, že neexistuje dostatočný vzťah medzi potrebami praxe a tým, čo produkujú naše školy.

Rita FLEISCHMANOVÁ, redaktorka
——————–
Dobrým príkladom je Stredná priemyselná škola v Novom Meste nad Váhom. Jej štvrtáci, mechanici, chodia na prax do firiem každý druhý týždeň na  4 dni.

Peter REBRO, riaditeľ Strednej odbornej školy, Nové Mesto nad Váhom
——————–
Miera nezamestnanosti tejto školy je najnižšia v celom kraji a naši absolventi už len, jak sa hovorí, že už len tú maturitu spraviť a v tom momente majú zamestnanie.

Rita FLEISCHMANOVÁ, redaktorka
——————–
Ministerstvo školstva už zverejnilo na svojej webovej stránke 150-stranový manuál k duálnemu vzdelávaniu. Dajú sa v ňom nájsť napríklad benefity pre študentov, ale aj výhody pre zamestnávateľov, ktoré plynú z duálneho vzdelávania.