DPH neplatí stále viac firiem

Médium: hnonline.sk, Datum 17. 08. 2016, Autor: Barbara Zmušková
V Česku podniká trikrát viac firiem ako u nás, no majú zhruba rovnaký počet neplatičov.

Viac než päťtisíc slovenských firiem neplatí spoľahlivo daň z pridanej hodnoty. Z toho tisíc ich pribudlo len od začiatku tohto roka. V analýze poradenskej spoločnosti Bisnode dopadli zle najmä eseročky s malými tržbami. Veľa firiem nedokáže splácať dane, pretože im niekto iný dlhodobo neplatí, tvrdia podnikatelia. „Vymáhateľnosť práva je na Slovensku veľmi slabá, takže ak firma dlhuje peniaze inej a vie v tom chodiť, veriteľ má minimálnu šancu dostať sa k svojim peniazom. Takýto nespravodlivý systém vedie k tomu, že sa vytvára reťazec platobnej neschopnosti a bankrotujú aj firmy, ktoré by inak normálne podnikali a fungovali,“ opísal riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska Peter Kremský.
Štát pomáha len niektorým Donedávna museli všetci podnikatelia uhradiť DPH aj z faktúry, ktorá ešte nebola zaplatená. A to aj v prípade, keď dlžník medzitým skrachoval. „Zo strany štátu bola v tomto smere prijatá novela zákona o DPH, ktorá umožnila platbu až po uhradení faktúry, no len pre spoločnosti s obratom do 100-tisíc eur, čo je príliš nízka hranica,“ povedal daňový špecialista Tomáš Janoušek. Riešením by bolo, ak by sa povinnosť platiť dane preniesla z dodávateľa na prijímateľa. To teraz platí len v niektorých sektoroch, napríklad v stavebníctve. K problému prispieva aj právny systém, keďže za neplatenie DPH nie je osobná zodpovednosť. „Ak konateľ firmy privedie do konkurzu niekoľko spoločností, je namieste otázka, či je takáto osoba oprávnená vykonávať podnikateľskú činnosť, pretože poškodzuje a oslabuje podnikateľské prostredie na Slovensku,“ dopĺňa Janoušek.
V zozname Bisnode nefigurujú takmer žiadne firmy s viac ako päťsto zamestnancami alebo s tržbami nad milión eur. „Pokiaľ si veľké spoločnosti chcú zachovať svoje dobré meno, musia uhrádzať svoje záväzky voči štátu riadne a včas a nemôžu si dovoliť žiadne výnimky. Zároveň pre ne existuje osobitne zriadený daňový úrad, ktorý veľmi striktne kontroluje vybrané spoločnosti,“ upozorňuje Stanislava Zubalová, právnička Klubu 500, ktorý združuje firmy s veľkým počtom zamestnancov.
Zverejnené sú aj administratívne chyby Takmer rovnaký počet neplatičov ako u nás je aj v susednom Česku, pričom tam podniká trikrát viac spoločností. Dôvodom je aj to, že majú menej prísne pravidlá, na zoznam neplatičov sa u nich dostane len ten, kto neodvedie viac ako 18 500 eur. „Myslím si, že limit nastavený v Česku je príliš vysoký, keďže môže schovávať menších dlžníkov a pranieruje len veľkých,“ vysvetlil biznis konzultant Bisnode Slovensko Milan Seliak. Na druhej strane je podľa neho zle nastavený systém aj na Slovensku. U nás sa totiž zverejňuje každý dlžník, teda aj ten, ktorý dlhuje len pár eur. „Mnohokrát totiž môže ísť o chybu v platbe, a nie o úmysel neplatiť. Riešením by bolo, ak by finančná správa zverejňovala aj výšku samotného dlhu. Na základe neho by každý mohol posúdiť, či je výška dlhu likvidačná, alebo ide len o administratívnu chybu,“ navrhol Seliak.
HN oslovili viacero firiem, ktoré sa nachádzajú na zozname nespoľahlivých platiteľov, svoju situáciu však nechceli komentovať.