Školská dochádzka by mala byť povinná. Bez nej sa mnohí rodičia nebudú chcieť vrátiť do práce a podniky tak nebudú môcť naplno podporiť ozdravenie slovenskej ekonomiky

Klub 500 teší priaznivý vývoj situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19 a víta uvoľňovanie opatrení a otváranie ekonomiky. Predstavitelia vlády avizovali, že od júna by sa aj deti mohli vrátiť do škôl. Najväčších zamestnávateľov však znepokojuje fakt, že školská dochádzka nebude povinná. Podľa Klubu 500 je takýto prístup nesystémový. Vnesie nielen chaos do vzdelávania a hodnotenia žiakov, ale zaťaží aj sociálny systém a štátnu kasu.

Od júna by sa na Slovensku mali otvoriť škôlky a základné školy na prvom stupni a 5.triedy. Podľa predstaviteľov vlády však bude školská dochádzka dobrovoľná. Ak rodičia nebudú chcieť dať dieťa naspäť do školy, nebudú musieť. Podľa Klubu 500 nie je takýto prístup správny. Ak sa obnoví školská dochádzka, mali by platiť rovnaké pravidlá pre všetkých a škola by mala byť povinná: „Dobrovoľná školská dochádzka je nesystémové riešenie, veď na Slovensku stále platí povinná školská dochádzka! Toto opatrenie vnesie chaos do vzdelávacie procesu, žiaci v rámci jednej triedy nedostanú výučbu v jednotnej kvalite a prehlbovať sa bude aj rozdiel v získaných vedomostiach. Nehovoriac o dopadoch aj na sociálny systém, ak tisícky rodičov ostanú s deťmi doma a budú naviac poberať príspevok na opateru člena rodiny. Prečo by posielali deti do školy, keď dostanú 80% príspevok a zostanú doma?“ vysvetľuje výkonný riaditeľ Klubu 500, Tibor Gregor.

Prvý stupeň základných škôl, vrátane piateho ročníka navštevuje na Slovensku okolo 250 tisíc žiakov a v predškolskom veku je približne ďalších 60 tisíc detí. Ak by sa do škôl vrátila len časť týchto detí, približne desiatky tisíc ľudí ostanú s dieťaťom doma. Podľa Klubu 500 je dôležité otvoriť školy a škôlky aj preto, aby sa rodičia mohli vrátiť do práce a zarábať. „Za posledné mesiace sa z peňazí Sociálnej poisťovne vyplatili milióny eur, či už v rámci príspevkov OČR, alebo v rámci kompenzácie poklesu tržieb kvôli pandémii COVID 19. Aby mohol sociálny systém fungovať, je potrebné nielen z neho čerpať, ale aj doň prispievať. A to bez fungujúcich firiem a pracujúcich ľudí nebude možné,“ dodáva výkonný riaditeľ Klubu 500, Tibor Gregor.

Nehovoriac o tom, že bez plného nasadenia zamestnancov sa firmám len ťažko bude dariť dostávať sa do lepšej kondície. A bez zdravých a konkurencieschopných firiem sa len ťažko podarí ozdraviť ekonomiku krajiny.

Klub 500 prosí vládu, aby sa prihlásila k zodpovednosti za svoje rozhodnutia a rozhodla o povinnej dochádzke pre všetky deti na prvom stupni až do piateho ročníka. Skutočné dopady pandémie na ekonomiku Slovenska a Európskej únie totiž budeme vidieť len v priebehu nasledujúcich dvoch až troch mesiacov, a aj tie musíme prijať s pokorou.