Čím nahradiť výpadok dopytu?

Médium: hnonline.sk, Dátum: 03.06.2020
Autor: Kristína Votrubová

Reštart nášho hospodárstva nemôžeme úplne ovplyvniť
Hospodárstvo padá, pretože pandémia na viac ako dva mesiace zastavila život a s ním aj spotrebu. Riešením je teda túto spotrebu opätovne naštartovať. Slovensko je však otvorená ekonomika, takže vo veľkej miere závisí od toho, ako sa situácia vyvíja v zahraničí.

Reštart nášho hospodárstva teda nemôžeme úplne ovplyvniť. No ako upozorňujú zástupcovia podnikateľov, štát môže zahraničný dopyt čiastočne suplovať verejnými investíciami. Práve to považuje pri reštartovaní ekonomiky za kľúčové riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.
„Vláda by mala maximálnym spôsobom naštartovať verejné investície. Je potrebné zrealizovať všetky investičné akcie, ktoré boli naplánované,“ uviedol s tým, že najväčší priestor vidí v budovaní cestnej infraštruktúry.

Cestu masívnych investícií považuje za dobrú aj viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka. Ak by sa totiž šetrilo v tejto oblasti a verejné investície by sa znížili, mohlo by to mať multiplikačný efekt a súčasnú situáciu ešte zhoršiť.

V niektorých krajinách v rámci podpory spotreby zo strany obyvateľstva pristúpili aj k istej forme rozdávaniu peňazí. V Hongkongu každý obyvateľ dostal okolo tisíc eur a o istej forme základného príjmu sa hovorí aj v Španielsku.

Posielať ľuďom na účet peniaze síce vláda neplánuje, generálna sekretárka Slovenského živnostenského zväzu Miriam Bellušová však považuje za dôležitú cielenú podporu najviac postihnutých odvetví. Ako vysvetlila, uvítali by preto zavedenie „štátom vystavených rekreačných poukazov pre domácnosti na domácu rekreáciu a stravovacích poukazov na využitie služieb stravovacích zariadení a reštaurácií“.

Rekreačné poukazy zaviedol ešte Andrej Danko, polovicu však hradí zamestnávateľ. Podľa Bellušovej je však aktuálne potrebné, aby ich hradenie úplne prevzal na seba štát, keďže firmy si nemôžu dovoliť ďalšie výdavky.