Byrokratický index a medzinárodný deň byrokracie

Byrokratický index a medzinárodný deň byrokracie
Nadmerná administratívna záťaž trápi asi každého z nás. Pojem „byrokracia“ a boj proti nej je vo verejnej diskusii populárny termín, ale často mu chýba hlbší obsah. Aj preto sa Klub 500 stal morálnymipartnerom projektu Byrokratický index, ktorý pripravil inštitút INESS.
Byrokratický index je snahou dať pojmu „byrokracia“ na Slovensku konkrétnu číselnú podobu. Sleduje ročné časové náklady modelovej firmy na administratívu regulačne vynútených úkonov (od správy daní, cez manažment odpadov až po revíziu elektrických prístrojov – na stránke http://byrokratickyindex.sk/ sú vymenované, je to 75 úkonov pre zabehnutú firmy, pre novovzniknutú treba pripočítať ešte 28 úkonov). INESS plánuje index každoročne prepočítavať a hodnotiť vládu za zvyšovanie/znižovanie byrokracie. Zároveň komunikuje s viacerými inštitúciami v Európe o možnosti rozšíriť tento index o ďalšie štáty a postupne budovať medzinárodný rebríček. Morálnymi partnermi projektu sa stali viaceré zamestnávateľské zväzy, profesijné asociácie, think tanky a občianske združenia.

Výsledok bude verejne prezentovaný 29. septembra. Byrokratický index dosiahol za rok 2016 hodnotu 140 h časových nákladov, alebo ak chcete 1471,5 eur ročne. Tento deň sa zároveň stáva (zatiaľ) neoficiálnym Medzinárodným dňom byrokracie, kedy si pripomenieme stratený čas (a neraz aj trpezlivosť) nad vypĺňaním úradných tlačív. Veríme, že miesto hnevu bude skôr prevládať odhodlanie niečo so situáciou spoločne urobiť.

Projekt Byrokratického indexu a jeho tohtoročné výsledky sú zverejnené na http://byrokratickyindex.sk/index/)