ANKETA Vyhovuje vám súčasné „nastavenie“ pracovnej zdravotnej služby? Čo by ste v nej prípadne zmenili?

Drahá a zbytočná

Viola Kromerová

Slovenský živnostenský zväz Prekáža nám, že táto administratívne naročná povinnosť sa neprejavuje na kvalite zdravotných podmienok zamestnancov. Ambulancie a organizacie, ktoré majú na výkon služby povolenie, ju robia draho a formálne. Systém treba zjednodušiť.

Zmena tlačiva

Ladislav Procházka

Slovnaft Slovnaft má zmluvu s pracovnou zdravotnou službou, ktorá vykonáva odbornú a poradenskú činnosť. Má tím lekárov so špecializáciou v odbore pracovné lekárstvo a hygiena práce. Privítali by sme zmenu v tlačive „Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu“ v časti záver posudku. A to opätovnú úpravu jeho záverov na tri možné varianty kvôli jednoznačnosti posúdenia zdravotnej spôsobilosti.

Čiastočné zrušenie

Miriam Špániková

AZZZ Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení je za ponechanie povinnej zdravotnej služby, ale len pri rizikových povolaniach, ktoré si takéto preventívne opatrenie vyžadujú. Uvítali by sme jej zrušenie pre rizikové skupiny 1 a 2, kde je zbytočná.

Zníženie byrokracie

Darina Mokráňová

výkonná riaditeľka Index Nosluš Treba nájsť správnu hranicu medzi pozíciami, kde má zdravotná služba zmysel (rizikové pracoviská, výrobné závody atď.) a tými, kde je to len zbytočná byrokracia. Právna úprava, pri ktorej platilo, že službu musia mať spoločnosti spadajúce do tretieho rizikového stupňa a vyššie, bola správnejšia ako je súčasná úprava, kde ju majú všetci bez výnimky.

Len pre rizikové profesie

Renáta Korduliaková

právnička SOPK Súčasná úprava mnohých podnikateľov zbytočne finančne zaťažuje. Núti ich zabezpečiť službu aj pre zamestnancov, u ktorých nie je žiadne riziko vplyvu pracovného prostredia na ich zdravie alebo len minimálne. Pracovná zdravotná služby by mala byť zachovaná len pre zamestnancov zaradených do tretej a štvrtej kategórie, kde má opodstatnenie.

Majú svojich lekárov

Tibor Gregor

Klub 500 Považujeme ju v súčasnom nastavení za nadbytočnú administratívnu a finančnú záťaž pre podnikateľov. Považujeme za správne, ak ju ministerstvo práce chce prehodnotiť a upraviť podľa minimálnych požiadaviek EÚ. Veľkí zamestnávatelia majú svojich podnikových lekárov a ambulancie, ktorí majú všetky predpoklady splniť ciele, ktoré má pracovná zdravotná služba.