ANKETA Ako by bolo možné lepšie zužitkovať vplyv automobilového priemyslu

Médium: Revue priemyslu, Datum 20. 06. 2016, Autor:
Ako by bolo možné lepšie zužitkovať vplyv automobilového priemyslu a jeho medzinárodnú pozíciu v prospech celej ekonomiky a spoločnosti?

A Motivovať nových dodávateľov a rozširovať existujúcich kapacít tak, aby sa usadzovali vo východnej polovici Slovenska. B Vytvárať modernejšie dopravné riešenia, napríklad cez testovacie nasadenie najmodernejších riešení urbánnej mobility.
C Zacieliť slovenskú vedu a aplikovaný výskum na otázky autopriemyslu a mobility, ktoré môžu prospieť aj iným odvetviam a oblastiam spoločnosti.
D Pridávať vo vysokoškolskom vzdelávaní špecializácie v technických odboroch, no podporiť aj zapájanie iných odborov do riešenia otázok priemyslu.
E Zjednodušiť alebo podporiť využitie inovatívnych technológií a služieb pre automobilový priemysel, aby sa podporil ich vývoj a modernizácia na Slovensku.
F Iné
Tibor Gregor
Klub 500, výkonný riaditeľ

C,D – Zacieliť slovenskú vedu a aplikovaný výskum, ale aj vzdelávanie na otázky autopriemyslu a mobility.
–Slovenská veda potrebuje aplikovaný výskum, zameraný na otázky autopriemyslu a mobility. No k oveľa lepšiemu výsledku sa dopracujeme, ak prídu zmeny vo všetkých oblastiach. Primárne sa treba sústrediť na tie, ktoré sú najpevnejšie zviazané so Slovenskom – teda s kvalifikovanými ľuďmi, a to nielen vo výrobe, ale aj vo vývoji.