Aby bol rok 2019 ešte lepší

Je tu koniec roka a s ním aj čas na hodnotenie. Slovenská ekonomika zažíva svoje najlepšie obdobie. Štát vyberie tento rok na daniach rekordné sumy, nezamestnanosť je na historickom minime, dobre sa darí aj podnikom. Slovensko má veľkú príležitosť, aby sa mu darilo dlhodobo ešte lepšie. Je čas využiť dobré časy, keďže nebudú trvať večne. Ekonomika je totiž cyklická. Ako na to?

Rekordné príjmy štátu môžu vyriešiť podkapitalizovanú slovenskú ekonomiku
Štátna pokladnica na tom nikdy nebola lepšie. Tento rok by Slovensko malo vybrať na daniach o 800 miliónov eur viac ako v roku 2017 (porovnanie 1.-11.2017/1.-11.2018) a o jeden a pol miliardy eur viac, ako plánovala. Je to ideálna pôda na vytváranie podmienok pre dlhodobú podporu investícií, technologických inovácií a automatizácie, nakoľko slovenská ekonomika je výrazne podkapitalizovaná. V porovnaní s priemerom EÚ sa na Slovensku tvorí len polovica hrubého fixného kapitálu (stroje a zariadenia, všetky druhy stavieb,…) na zamestnanca. Práve dostatočná tvorba hrubého fixného kapitálu je základným predpokladom k štrukturálnym zmenám slovenskej ekonomiky, založeným na tvorbe vysokej pridanej hodnoty.

Menej daní a odvodov = lepšia konkurencieschopnosť priemyslu
Kostrou ekonomiky sú priemyselné podniky. Ich konkurencieschopnosť determinuje okrem iného aj daňovo-odvodové zaťaženie, ktoré je na Slovensku vysoko nad priemerom EÚ. „Z každého eura zaplatia tento rok podniky na daniach a odvodoch takmer 50 centov. Viac odvodov platia len firmy vo Francúzsku a Belgicku, výrazne menej platia napríklad podniky v susednom Poľsku a Maďarsku. Čím viac zaplatia podniky na daniach a odvodoch, tým menej im zostáva na inovácie a investície. A práve tie budú v blízkej budúcnosti rozhodovať o prežití/neprežití podnikov a v konečnom dôsledku i o tom, či sa Slovensku bude dariť aj naďalej,“ upozorňuje Tibor Gregor, riaditeľ Klubu 500.
„Politici si musia uvedomiť vďaka komu a čomu sa slovenskej ekonomike darí, nemôžu sa tváriť, že podniky sú nepodstatné. Ak nevyužijeme obdobie rastu na vytváranie podmienok pre udržanie a zlepšenie konkurencieschopnosti slovenského priemyslu, v budúcnosti budeme len ťažko hľadať odpovede na otázku prečo je Slovensko stále menej a menej úspešné. V časoch, keď sa dosahujú dobré výsledky, je povinnosťou každého národohospodára myslieť dopredu, pretože kto sa nepripravuje na budúcnosť, nemôže byť úspešný.“ dodal Vladimír Soták, predseda Klubu 500

Viac peňazí pre nízkopríjmové skupiny
Rekordnú výkonnosť ekonomiky však možno využiť aj na zmiernenie sociálneho napätia. Vďaka zníženiu daní a odvodov by sa tým najzraniteľnejším skupinám pracujúcich mohla zvýšiť životná úroveň. „Realita regiónov Slovenska je totiž často oveľa drsnejšia, ako to ukazujú makroekonomické dáta,“ poukazuje Tibor Gregor.
Je povinnosťou politikov a tých, ktorí riadia túto krajinu prijať opatrenia, ktoré budú znamenať zvýšenie čistých príjmov pre nízkopríjmové skupiny. Ak sme v roku 2014 mali hornú hranicu nezdaniteľnej časti základu dane v blízkosti minimálnej mzdy, je nutné prijať opatrenia, aby táto hranica kráčala ruka v ruke s úpravami minimálnej mzdy. Rozdiel medzi minimálnou mzdou a výškou nezdaniteľnej časti základu dane nesmie byť väčší ako 10%.

Členovia Klubu 500 by sa chceli poďakovať všetkým členom vlády a všetkým politikom, ktorí spolupracovali s Klubom 500 v záujme skvalitnenia podnikateľského prostredia na Slovensku. Bez komunikácie, bez prijímania názorov ľudí, ktorí žijú reálny život vo svojich firmách je ťažké až nemožné tvoriť a budovať prosperujúcu slovenskú ekonomiku.
Do budúcna bude Klub 500 veľmi aktívne pracovať na tom, aby sa oproti roku 2018 zlepšila komunikácia, pretože tam kde nie je komunikácia, tam nie sú výsledky.

Prajeme všetkým príjemné a pokojné sviatky a skvelý rok 2019!

Klub 500_TS_2019