Podniky chceli stavať pre zamestnancov podnikové byty, ministerstvo presadzuje, aby bývali v ubytovniach podobných internátu

Nezamestnanosť na Slovensku dosahuje historické minimá. Zamestnávateľom chýba kvalifikovaná pracovná sila. A zamestnancom, naopak, chýba často motivácia ostať žiť a pracovať v regiónoch. Riešením by podľa Klubu 500 boli štandardné nájomné byty, ktoré by zamestnávatelia mohli budovať a poskytovať svojím  zamestnancom a ich rodinám. Avšak Ministerstvo dopravy a výstavby SR chce povoliť podnikom stavať len ubytovne „internátneho typu“, ktoré spomínané problémy nevyriešia. Navyše v novele zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania, ktorú v piatok schválila Národná rada SR v prvom čítaní, navrhlo také podmienky, ktoré zamestnávateľov skôr odrádzajú od výstavby.

Byt k pracovnej zmluve môže byť rozdielový benefit pre získanie či udržanie kvalitných zamestnancov v regiónoch. Zamestnávatelia by práve preto pre svojich zamestnancov chceli stavať podnikové nájomné byty.  Podpora nájomného bývania sleduje verejný záujem (aby mali ľudia kde bývať), ale je aj prostriedkom na znižovanie regionálnych rozdielov či riešení nedostatku pracovných síl. Kvalitné bývanie môže byť dôležitým faktorom pri rozhodovaní, či sa zamestnanec vráti aj s celou rodinou napríklad z Bratislavy späť  do rodného regiónu. Alebo dostupné, slušné bývanie rozhodne, že sa neodsťahuje do Bratislavy a ostane v rodnom meste,“ vysvetľuje výkonný riaditeľ Klubu 500, Tibor Gregor.

Nie byty a nie pre všetkých
Ministerstvo dopravy a výstavby SR pripravuje novelu zákona o ŠFRB. Tá však nehovorí o štandardných nájomných bytoch, ale o ubytovniach s bunkami, kde budú dve obytné miestnosti a priestor na osobnú hygienu. „Na účely znižovania regionálnych rozdielov a ubytovania zamestnancov aj s rodinou je potrebné poskytovať nájomné byty, nie bývanie na izbe internátneho typu. Preto nás zaujíma účel podpory „obstaranie nájomného bytu“ a jeho realizácia,“ dodávaTibor Gregor, výkonný riaditeľ Klubu 500. Ďalšie obmedzenie je v tom, že o byty sa budú môcť uchádzať v drvivej väčšine zamestnanci, ktorých príjem do domácnosti nepresiahne 5-násobok životného minima. Tým však budú limitovaní najmä kvalifikovaní zamestnanci, ktorých si chcú zamestnávatelia udržať.

O štátnu podporu sa nemôžu uchádzať všetci zamestnávatelia
Navrhovaná novela zákona z dielne ministerstva výstavby okrem toho eliminuje aj zamestnávateľov žiadajúcich o úver zo ŠFRB  a obmedzuje aj miesta, kde bude možné domy stavať. Napríklad zabraňuje poľnohospodárskym podnikom využiť úver na výstavbu nájomného bývania zo ŠFRB, lebo sú zvyčajne mimo obce alebo mesta. Zároveň prevádzka, ktorá o takýto štátnu podporu žiada, musí mať minimálne 500 zamestnancov. „Poľnohospodárske podniky často zamestnávajú spolu v rámci jednej skupiny aj 500 a viac ľudí, avšak v jednotlivých prevádzkach ich pracuje menej. Aj pre týchto menej zamestnancov je však potrebné zabezpečiť adekvátne nájomné bývanie. Preto toto ustanovenie, ktoré nás prakticky vylučuje zo skupiny možných žiadateľov, považujeme za diskriminačné,“ objasňuje zakladateľ Slovenského farmárskeho družstva, Daniel J. Krátky a člen Klubu 500.

O úver na výstavbu podnikových bytov nemôžu žiadať stavitelia
Zákon v súčasnosti neobsahuje možnosť, aby bol úver poskytnutý spoločnosti zabezpečujúcej výstavbu nájomného bývania, ktorá ho potom prenajme výlučne zamestnávateľovi (nikomu inému),pričom zamestnávateľ ubytuje svojich zamestnancov s využitím podnájomníckeho vzťahu. Toto je jedna zo zásadných vecí, ktorú žiadali zamestnávatelia zmeniť. „Ide o neakceptovanú, ale pritom zásadnú pripomienku spoločnosti Volkswagen Slovakia, s ktorou sa stotožňujeme. Veľká časť zamestnávateľov sa totiž chce venovať svojmu hlavnému predmetu podnikania a na stavbu a prevádzku nájomných bytov pre zamestnancov chce využiť externé firmu, ktorá má skúsenosti, know-how i zázemie na túto činnosť. Navrhujeme tiež do zákona doplniť reguláciu trojstranného vzťahu žiadateľ (staviteľ) – zamestnávateľ – zamestnanci,“ uzatvára výkonný riaditeľ Klubu 500, Tibor Gregor.