Klub 500 podporuje NBS v krokoch proti posilňovaniu koruny

KLUB 500, Nobelová 18, 831 02 Bratislava
(združujúci slovenských vlastníkov podnikov nad 500 zamestnancov)
Bratislava 26.3.2004

Tlačová informácia


Klub 500 podporuje NBS v krokoch proti posilňovaniu koruny


Slovenskí podnikatelia združení v Klube 500 podporujú kroky Národnej banky Slovenska (NBS), ktorá v piatok znížila úrokové sadzby. Podnikatelia vítajú reakcie NBS namierené proti príliš rýchlemu posilňovaniu slovenskej koruny (SKK), voči referenčnej mene euru. Súčasné posilňovanie koruny nie je dané výkonnosťou ekonomiky, ale pozitívnymi očakávaniami investorov a aktivitami hráčov využívajúcich vysoký úrokový diferenciál.Slovenská ekonomika je proexportne zameraná a vysoký kurz SKK znevýhodňuje exportérov, znižuje im celkové tržby a zisky z vývozu a znižuje konkurencieschopnosť produkcie na zahraničných trhoch. Takáto situácia následne vyvoláva tlak na znižovanie stavu pracovníkov a prepúšťanie. 
Klub 500 súhlasí s názormi NBS, že základné ukazovatele ekonomiky sa nezlepšili až natoľko, aby sa kurz musel výrazne posilniť. Niekoľko posledných zdražení energií a inflácia zvyšujúca ceny vstupov podnikov, sa premietli do rastu nákladov slovenských exportérov, pri súčasnom znížení inkasa z vývozu v SKK. Ďalšie prudké posilnenie koruny by už mohlo priamo existenčne ohroziť niektoré vývozne orientované podniky. Ceny na rozhodujúcich trhoch v EU sú v súčasnosti ustálené na pomerne nízkej úrovni, k čomu viedol pád dolára a následné presýtenie trhu EU, kam sa podniky pokúšajú umiestniť produkciu predtým určenú do dolárových oblastí.
Klub 500 v tejto situácii oceňuje postoj NBS, ktorá bráni makroekonomickú stabilitu Slovenska. Jej pevný postoj umožní, aby sa onedlho prejavili dôsledky všeobecného zlepšenia podmienok pre podnikanie na Slovensku vyvolané reformami, prijatím série zákonov a znížením úrokových mier NBS. Klub zároveň víta kroky vedúce k čo najskoršiemu zavedeniu eura na Slovensku, čím sa pozície slovenských podnikov stabilizujú. 
Konštatuje sa to v tlačovej informácii Klubu 500, združujúcom slovenských vlastníkov podnikov nad 500 zamestnancov, ktorú masmédiám poskytol jeho výkonný riaditeľ Ing. Mgr. Tibor Gregor.