Top firmy o odklad splátok ešte zabojujú

Médium: Hospodárske noviny, Dátum  06. 04. 2020 
Autor: Vladimír Amrich

Časť dlžníkov na Slovensku si bude môcť odložiť splátky z úverov o deväť mesiacov. Dohodli sa na tom v piatok zástupcovia bankového sektora a vlády. Nateraz sa odklad týka iba takzvaných splátkových úverov, teda pôžičiek na bývanie či spotrebu. Inštitút budú smieť využiť domácnosti či malé a stredné podniky. Teda firmy, ktoré zamestnávajú menej ako 250 ľudí a majú ročný obrat do 50 miliónov eur. O ďalších podporných opatreniach, tentoraz pre najväčšie spoločnosti, sa podľa ministra financií Eduarda Hegera diskutuje. Tretí balík opatrení na boj s pandémiou by podľa neho mohol byť predstavený v priebehu najbližších dní.

Zdroj rastu
Podobnú úľavu, ako dostane obyvateľstvo či menší podnikatelia, žiadajú aj top zamestnávatelia. „Klub 500 žiada, aby štát vyhlásil pre podnikateľov moratórium na splácanie úverov, leasingových splátok a na úroky z nich, ako aj moratórium na jednostranné zmeny úverových a leasingových zmlúv a na sankcie vyplývajúce z neplnenia ukazovateľov z týchto zmlúv do konca roka,“ uviedol pre HN Tibor Gregor, výkonný riaditeľ organizácie. Podľa neho hrozí, že keď sa zhoršia ekonomické ukazovatele, finančníci si budú uplatňovať sankcie, prípadne sprísnia zmluvy.

Podľa Patrika Pajtáša, riaditeľ odboru firemných klientov v Slovenskej sporiteľni, je odklad splátok pre firmy dôležitým zdrojom prevádzkového cash flow na preklenutie súčasnej náročnej situácie. Podniky totiž nebudú v horizonte troch až šiestich mesiacov schopné generovať dostatok peňazí na splátky úverov a zároveň na udržanie prevádzkyschopnosti. „Pozitívum je, že vytvoríme časový priestor na udržanie firiem pri živote v kombinácii s udržaním zamestnanosti. To vytvorí reálnejší základ na rýchle zotavenie ekonomiky v krátkej budúcnosti,“ uvádza Pajtáš.

Najnovšie dostupné dáta Eurostatu ukazujú, že najväčšie firmy v roku 2017 na Slovensku zamestnávali takmer 451-tisíc osôb.

Tisíce žiadostí
Slovenskí bankári v uplynulých týždňoch zaznamenali až 9-tisíc žiadostí o reštrukturalizáciu úverov. Očakávajú, že toto číslo môže stúpať do desiatok až stoviek tisícov. Kľúčovou zmenou, na ktorej sa štát a finančníci dohodli, je, že odklad nebude automaticky znamenať negatívny záznam v registri dlžníkov. Ten totiž v budúcnosti môže výrazne sťažiť prístup k pôžičke.

Moratórium sa bude vzťahovať tak na splátku istiny, ako aj úroku. Požiadať oň bude možné prostredníctvom elektronických služieb jednotlivých bánk. Časť peňazí, ktoré mal dlžník poslať banke, si bude môcť preniesť na koniec splátkového kalendára. Hoci konkrétne situácie sa budú líšiť, vo všeobecnosti možno očakávať, že odklad povedie k miernemu zdraženiu pôžičky.

 „Každé opatrenie, ktoré pomôže podnikom zredukovať nápor na plnenie finančných záväzkov, je dobré zvážiť. Určite je veľmi dobré mať možnosti,“ povedal pre HN Slavomír Alžbetkin, šéf nábytkárskej firmy Javorina. Ako však upozorňuje, moratórium problém iba presúva. „Ak odložíme niečo na neskôr a situácia bude iba z polovice taká ako pred krízou, tak si môžeme pekne zavariť,“ konštatuje.

Vláda a banky sa tiež dohodli na zvýšení limitu na bezkontaktné platby zo súčasných 20 eur na 50 eur. To má zamedziť používaniu PIN kódu a možnému šíreniu ochorenia.