Podnikatelia protestujú proti skrytému zvyšovaniu odvodov

Klub 500 upozorňuje na znehodnocovanie reformy 

Klub 500 protestuje proti zámeru Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR) SR, ktoré sa chystá zvýšiť niektorým zamestnancom odvodové zaťaženie. V novele zákona o sociálnom poistení ministerstvo navrhuje rozšíriť sumu na výpočet odvodov do sociálnej poisťovne o podiely na zisku. Podnikatelia to považujú za protizamestnanecké opatrenie a v rozpore s deklarovanými zámermi vlády na znižovanie odvodového zaťaženia. Informoval o tom výkonný riaditeľ Klubu 500 Ing. Mgr. Tibor Gregor.

„Namiesto toho, aby sa zrušilo platenie odvodov na zdravotné poistenie z podielov na zisku, ktoré vláda zaviedla napriek protestom podnikateľov vlani, hľadajú sa cesty ako zvýšiť aj odvody na sociálne poistenie. Takáto filozofia znehodnocuje pozitívne výsledky daňovej reformy a je proti podnikaniu. A to všetko v situácii, kedy sa vybralo o 20 miliárd Sk viac daní, než bol plán. Novela ministerstva práce tak znehodnocuje iniciatívu ministerstva financií, ktoré avizovalo možnosti zníženia daní“, okomentoval situáciu T.Gregor.

Novela zákona o sociálnom poistení, ktorá teraz čaká na prerokovanie v parlamente, už jeden návrh na rast odvodov obsahuje. Má sa dotknúť živnostníkov, ktorí si odkladajú peniaze do doplnkovej dôchodkovej sporiteľne. Pritom Klub 500 dlhodobo upozorňuje na to, že pre zníženie nezamestnanosti a zvýšenie rastu ekonomiky je potrebné znižovať odvodové zaťaženie. Odvoláva sa pritom aj na odporúčania Svetovej banky, ktorá tvrdí, že jednou z príčin pretrvávajúcej nezamestnanosti, je vysoké daňové a odvodové zaťaženie. Nezamestnaným sa neoplatí pracovať pri malom rozdiele medzi sociálnou podporou a nízkou čistou mzdou. Pre investorov sú zas dôležité nielen daňové sadzby, ale predovšetkým celková cena práce, ktorá je v SR ešte stále vysoká.

„Snaha o zvýšenie odvodov, pár mesiacov pred predčasnými parlamentnými voľbami je politický amaterizmus, ktorému sa nestačíme diviť. Takáto iniciatíva môže akurát znechutiť podnikateľov i zamestnancov a prekryť priaznivé signály z úspešných ekonomických reforiem. V tejto súvislosti sa s plnou vážnosťou sa pýtame, ktorý z členov vlády založil firmu, úspešne ju viedol, zamestnával ľudí a musel zarobiť dostatok prostriedkov, aby platil mzdy, odvody, dane a všetky povinnosti. Pri takejto skúsenosti by členovia vlády nepredkladali návrhy, ktoré len zvyšujú povinnosti pre zamestnávateľov.“, uzavrel T.Gregor .