Nemôžeme súhlasiť so snahou vlády mať kontrolu nad vlastníckymi pomermi vo veľkých podnikoch

Ochrana strategických podnikov má význam, nie však za cenu extrémnych, nepremyslených a neprediskutovaných riešení, ktoré neprimerane zasahujú do ústavou garantovaných práv. Upozorňuje na to Klub 500. Vláda bez diskusie so zástupcami podnikov schválila návrh zákona, ktorým chce obmedziť prevody firiem z takzvanej kritickej infraštruktúry, dokonca aj predaj čo i len 5-percentného podielu. Podľa Klubu 500 ide o bezprecedentné riešenie, … Pokračovať

Klub 500 víta navýšenie štátnej pomoci, so sprísňovaním opatrení však nemôžeme súhlasiť

Zamestnávatelia združení v Klube 500 oceňujú, že vláda vzala do úvahy hlas priemyslu a navyšuje a rozširuje štátnu pomoc. To je cesta, ktorá dokáže v tejto náročnej situácii zachrániť slovenskú ekonomiku. Naopak, s neuváženými, nepremyslenými a neprediskutovanými návrhmi ministrov zdravotníctva a vnútra, ktorí počítajú s ešte väčším sprísnením protipandemických opatrení, nesúhlasíme. Slovensko i jeho priemysel sa nachádzajú v bezprecedentnej situácii a pre … Pokračovať

Verím, že komunikácia vlády so zamestnávateľmi sa zlepší

Médium: Trend, Dátum: 28.01.2021   Autor: Radovan Žuffa Po roku s nákazou sme sa dostali do situácie, keď obyvateľstvo žije v strachu a obavách o svoje zdravie bez toho, aby videlo na najbližšie obdobie východiská. Takmer rok sa zástupcovia občianskeho združenia Klub 500, ktoré zastrešuje slovenských vlastníkov a spoluvlastníkov spoločností s vyše päťsto zamestnancami, márne … Pokračovať

Vyhlásenie Klubu 500 k plošnému testovaniu

Vláda Slovenskej republiky po päťdňovom kontinuálnom zasadnutí prijala rozhodnutie, na základe ktorého sa má na Slovensku do 27.1.2021 uskutočniť plošné testovanie. Urobila tak aj napriek výhradám odborníkov, ktorí neodporúčali plošné testovanie, ale odporúčali lokálne testovanie v najviac zasiahnutých okresoch, mestách a obciach. Klub 500 pozorne sleduje rozhodnutia Vlády Slovenskej republiky. Zastrešujeme veľkých zamestnávateľov vo výrobných … Pokračovať

Štát by mal firmám vykompenzovať náklady spojené s testovaním. Treba sa však sústrediť aj na vakcináciu

Zamestnávatelia združení v Klube 500 sú ochotní podporiť testovanie vo firmách a poskytnúť na to svoje priestory. Štát však musí zabezpečiť  a zaplatiť komplexné náklady na zdravotníkov a na  testy, nemôže to nechať primárne ako povinnosť firmám v ich réžii. Klub 500 zdôrazňuje, že testovanie vo firmách by malo byť na dobrovoľnej báze, určite nie povinné a pod hrozbu … Pokračovať

Výzva zamestnávateľov vláde Slovenskej republiky

Zamestnávatelia združení v Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore (SOPK) a Klube 500 vyzývajú Vládu Slovenskej republiky, aby pri prijímaní opatrení na zamedzenie šírenia pandémie koronavírusu nepristúpila k unáhleným, nepremysleným a neprediskutovaným krokom, ktoré by smerovali k zatváraniu priemyselných podnikov a k zákazu dochádzky zamestnancov do zamestnania. Zamestnávatelia poukazujú na to, že priemyselné podniky už počas prvej vlny krízy prijímali prísne hygienické a protiepidemiologické … Pokračovať

Naše zdravotníctvo zaostáva za vyspelými krajinami

V investíciách do zdravotníctva Slovensko výrazne zaostáva za väčšinou západných štátov, ale aj za priemerom OECD. Kým najrozvinutejšie krajiny sveta investujú do prístrojového vybavenia či majetku nemocníc 5,6 % v rámci svojich výdavkov, na Slovensku je to len 4,3 %. Podpisuje sa to tak na prístrojovom vybavení, ako aj na počte lôžok. Kým napríklad Nemecko … Pokračovať

Komentár predsedu Klubu 500

Vážené dámy, vážení páni a všetci, ktorí sledujete situáciu, v ktorej sa nachádza Slovenská republika dnes. Sme svedkami informácií, ktoré sa k nám dostanú rôznymi formami, prostredníctvom printových médií, internetu, tlačových besied.. atď. Rád by som sa s vami podelil o moje myšlienky, ktoré vo mne vzbudil jeden obyčajný sen. Neviem, či to bola predzvesť … Pokračovať

Odliv mozgov zo Slovenska nebezpečne rastie. Vysoké školstvo potrebuje reformu

Každý piaty slovenský vysokoškolák odchádza študovať do zahraničia a tento podiel z roka na rok rastie. Kým v roku 2015 si vybralo vysokú školu v zahraničí 14,5% našich študentov, v roku 2018 (posledný dostupný údaj) ich už bolo 19,2%. Slovensko je tak v rámci OECD krajinou s druhým najvyšším podielom vysokoškolákov študujúcich v cudzine. Žiaľ, … Pokračovať

Priemerná mzda v priemysle rastie naďalej rýchlejšie než produktivita práce

Priemerná mzda na Slovensku rástla v posledných rokoch rýchlejšie ako produktivita práce. Pre konkurencieschopnosť nášho priemyslu to nie je dobrá správa, o to viac, ak vezmeme do úvahy, že priemyselná produkcia na Slovensku za 9 mesiacov tohto roka klesla medziročne o 12,7 %, pričom priemerná mzda za rovnaké obdobie mala stúpajúcu tendenciu. V krízových rokoch … Pokračovať