Klub 500 podporuje kroky ministerstva financií proti Slovnaftu

Podnikatelia súhlasia s pokutovaním zneužívania dominantného postavenia

Potvrdenie pokuty vo výške 1,34 miliardy Sk pre Slovnaft, za neodôvodnené zdražovanie palív, považuje Klub 500 za správne rozhodnutie Ministerstva financií SR. ,,Zneužívanie dominantného postavenia a dosahovanie neprimeraných ziskov na úkor podnikateľskej sféry a obyvateľstva si zasluhuje potrestanie. Dúfame, že rovnako bude ministerstvo postupovať aj proti ďalším monopolistom a dominantným hráčom na trhoch, ktorí zneužívajú svoje postavenie – napríklad plynárom, energetickým podnikom a telekomunikáciám“, informoval o tom výkonný riaditeľ Klubu 500 Ing. Mgr. Tibor Gregor.

Ďalej pripomenul, že na zneužívanie dominantného postavenia Slovnaftom i ďalšími subjektami poukazoval Klub 500 už dávnejšie. Kým miera zisku podnikateľských subjektov na Slovensku sa pohybovala okolo 4 percent, Slovnaft ju niekoľkonásobne prekračoval. Podľa v stredu v tlači Slovnaftom zverejnenej štúdie, mala rafinéria pomer čistého zisku k tržbám 18,9%, plynári 40,3% a telekomunikácie 45,7%. 

„Štát musí vo vybraných oblastiach, kde neexistuje efektívna konkurencia a rovnosť súťaže, simulovať podmienky voľného trhu. Každý monopol bez kontroly má tendenciu zneužívať svoje postavenie a každý správne fungujúci štát mu v tom musí zabrániť“, konštatoval T.Gregor.
Ďalej poukázal na to, že správnym krokom je aj uvažované oddelenie výroby a distribúcie palív Slovnaftu, ktoré navrhujú príslušné ministerstvá. Štát tak bude mať možnosť lepšie kontrolovať cenotvorbu a zasahovať pri snahách o zneužívanie dominantného postavenia rafinérie. Zároveň sa uvoľní priestor pre zníženie daňového zaťaženia palív a zníženie spotrebnej dane. Vláda bude mať prehľad o tom, či sa zníženie dane premietne do konečných cien pre spotrebiteľa. Ak by sa tak nestalo, môže takéto správanie okamžite sankcionovať, navrhol T.Gregor.

„Štátne inštitúcie sú povinné chrániť svojich občanov, ale aj ďalšie subjekty, vrátane podnikateľov, pred zneužívaním akéhokoľvek monopolného a dominantného postavenia. Už súčasné legislatívne podmienky to umožňujú a v prípade potreby je nutné ich doplniť. Pri efektívnom fungovaní Protimonopolného úradu, Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), Najvyššieho kontrolného úradu, kontrol ministerstva financií, daňových úradov a ďalších inštitúcií, sa podnikateľské prostredie vyčistí a zneužívanie postavenia bude zriedkavosťou, uzavrel T.Gregor.