Klub 500 bude spolupracovať s univerzitami

Médium: teraz.sk, Dátum 26. 10. 2017
Autor: Tasr

Spolupráca pri zabezpečovaní absolventskej praxe, tém diplomových a ročníkových prác vo vybraných odboroch, ako aj celkové skvalitnenie odbornej prípravy študentov vysokých škôl (VŠ). Tieto zámery sú obsahom memoranda o spolupráci, ktoré vo štvrtok v Podbrezovej v Breznianskom okrese na konferencii Quo vadis školstvo podpísali zástupcovia vybraných univerzít s Klubom 500, združujúcim zamestnávateľov s viac ako 500 zamestnancami.

„Podpísaním memoranda bola naplnená požiadavka, aby VŠ pripravovali v spolupráci so zamestnávateľmi pre žiakov také študijné a učebné odbory, aby výsledok bol, že deti získajú priame kontakty s praxou, dokážu sa zamestnať a nie sú to len absolventi úradov práce,“ uviedla na margo dokumentu Eva Smolíková (SNS), poslankyňa Národnej rady SR a podpredsedníčka Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.

Memorandum je podľa predsedu Klubu 500 a generálneho riaditeľa Železiarní Podbrezová (ŽP) Vladimíra Sotáka prvým krokom, ktorým chcú zlepšiť vzájomnú komunikáciu. „Musíme sa zamýšľať, kam sa chceme dostať vo vysokoškolskom štúdiu. Výchova mladej generácie k odbornosti je dlhý proces a všetci, ktorí sa na ňom zúčastňujú, musia spolupracovať,“ podotkol.

Železiarne sú zároveň zriaďovateľom Súkromného gymnázia ŽP a Strednej odbornej školy hutníckej ŽP, v ktorých si vychovávajú budúcich zamestnancov. Podľa slov podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča, ktorý sa konferencie a podpísania memoranda tiež zúčastnil, potrebujeme na Slovensku viac takýchto škôl.

„Veľmi často sa rozprávam s predstaviteľmi priemyslu a dnes sme naozaj v situácii, že nám chýbajú odborníci, chýba nám vyškolený personál do našich fabrík. Ten model, ktorý sa tu v Podbrezovej dlho rozvíjal, že študenti získavajú teoretické vedomosti a zároveň si to skúšajú aj v praxi, je niečo, čo budeme musieť dobudovať na celom Slovensku,“ povedal.