Slovensko v prosperite zaostáva za priemerom EÚ

Slovensko v prosperite výrazne zaostáva za priemerom krajín EÚ, čo preukázal aj Index prosperity 2020, ktorý má slúžiť ako nástroj umožňujúci občanom, vláde, štátnym orgánom a samospráve lepšie pochopiť, čo v ich krajine funguje a čo nie a motivovať ich k ďalšiemu rozvoju. Slovensko získalo 69,6 bodu zo 100 bodov. Priemer krajín EÚ je pritom … Pokračovať

Testovanie vo firmách s tisíckami zamestnancov a nepretržitou prevádzkou nie je dvakrát týždenne reálne vzhľadom na mieru zaočkovanosti

Zamestnávatelia podporujú a chcú podporovať Vládu Slovenskej republiky v boji s III. vlnou pandémie. Mrzí nás, že odborníci, ktorí pripravujú opatrenia, nekomunikujú so zástupcami súkromnej sféry a nepreverujú realizovateľnosť navrhovaných opatrení v praxi. Žiaľ, je tomu tak aj v súčasnosti, kedy sa navrhuje povinné testovanie neočkovaných zamestnancov dvakrát do týždňa a táto povinnosť sa prenáša na zamestnávateľov. Opakovane … Pokračovať

Testovanie na COVID-19 by mal zabezpečovať a financovať štát a nie firmy

Nútiť firmy, aby testovali svojich zamestnancov na koronavírus a brali na seba toto bremeno, nie je ničím iným, ako zbavovaním sa zodpovednosti. Upozorňuje na to Klub 500 s tým, že ide o výkon zdravotnej starostlivosti, ktorý je a má ostať v rukách štátu. Podľa Klubu 500 vláda opäť rozhodla o tom, čo majú podniky robiť, bez toho, aby s nimi o tom … Pokračovať

Klub 500 víta návrhy na stanovenie pásmovej TPS pre podnikateľov, navrhuje však aj ďalšie opatrenia

Klub 500 oceňuje snahy regulačného úradu a ministerstva hospodárstva nájsť riešenia, ako zmierniť extrémne vysoké ceny elektriny pre veľkých odberateľov. Slovensko dlhodobo čelí najvyšším cenám energií pre priemysel, pričom súčasná kríza tento problém len prehĺbila. Cena elektriny, ktorá vzrástla o 200 % a vzostup ceny plynu o vyše 1300 % sú pre slovenské podniky doslova likvidačné. Návrhy na … Pokračovať

Rast ekonomiky vo výrobnom sektore spomalil, najviac to pocítime na prelome rokov

Ekonomika vo výrobe a v službách v rámci eurozóny rastie pomalšie. Hovorí o tom aj indikátor PMI index, ktorý je ukazovateľom ekonomického sentimentu súkromného sektora (Index nákupných manažérov eurozóny). Hodnota nad 50 reprezentuje rast súkromného sektora eurozóny a ten bol zaznamenaný v prvej polovici roka, no po júlovom rekordnom výsledku sa začal zmierňovať. V septembri ďalej zosilňovali … Pokračovať

Podiel Slovákov odchádzajúcich študovať do zahraničia stále rastie

Slovensko je v rámci členských štátov OECD na druhom mieste v percentuálnom podiele študentov, ktorí opúšťajú rodnú krajinu a volia si štúdium v zahraničí. Vyplýva to z posledných zverejnených dát Education at a Glance. Tento trend u nás pretrváva už niekoľko rokov po sebe, pričom podiel vysokoškolákov smerujúcich na univerzitu v inej krajine kontinuálne rastie … Pokračovať

Rozvoj slovenského agrosektora brzdí nedostatok ľudí

Už viac ako dvadsať rokov je 12. august medzinárodným dňom mládeže, nad ktorým berie záštitu OSN. Tento rok sa tematicky zameriava na oblasť potravinárstva. Potravinárstvo a poľnohospodárstvo, ich rozvoj a práca v ňom sú témy, ktoré trápia aj našu krajinu. Náš agrosektor je najviac prestarnutý segment slovenskej ekonomiky. Slovensko už roky vníma nezáujem mladých ľudí o … Pokračovať

Klub 500 ostro protestuje proti návrhu ministerstva práce na zrušenie maximálneho vymeriavacieho základu pre výpočet sociálneho poistenia

Klub 500 je sklamaný, že napriek plánom na znižovanie daňovo-odvodového zaťaženia deklarovaným v programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky ministerstvo práce navrhuje jeho zvyšovanie. Toto zvýšenie bude mať priame negatívne následky na mzdy kvalifikovaných zamestnancov a povedie k obmedzeniu investícií s vyššou pridanou hodnotou. Naviac ministerstvo týmto návrhom ďalej polarizuje a rozdeľuje spoločnosť. Nestačí, že pandémia rozdelila našu spoločnosť, to … Pokračovať